Ženy a technika


Technika a ICT - Cherchez la femme !

Podpora odbourávání genderové segregace v Plzeňském kraji

Realizované akce

UKÁZKOVÉ DNY TECHNICKÝCH OBORŮ FST ZČU V PLZNI

V rámci 2 ukázkových dnů na Fakultě strojní (FST) mělo 9 studentek ze Střední průmyslové školy dopravní, Plzeň a 18 studentek z Gymnázia Františka Křižíka Plzeň možnost seznámit se s fakultními laboratořemi, díky Mgr. Šárce Kuthanové se dozvědět bližší informace o jednotlivých studijních oborech, o uplatnění na trhu práce a především si vyzkoušet praktickou stránku studia.

Více informací

Prezentace ze závěrečné konference projektu ze dne 15. dubna 2016

 

Více informací

Závěrečná konference, podpis memoranda o spolupráci

Dne 15. 4. 2016 proběhla na Krajském úřadě Plzeňského kraje závěrečná konference úspěšného projektu „Technika a ICT – Cherchez la femme !“, který zrealizovala Akademie hospodářské komory Plzeňského kraje. Hlavním cílem projektových aktivit bylo zvýšit zájem a motivaci dívek ZŠ a gymnázií o studium a práci v technických a IT oborech. ...

Více informací

UKÁZKOVÝ DEN TECHNICKÝCH OBORŮ FST ZČU V PLZNI

Pod vedením Ing. Davida Bricína a Ing. Šimečka dívky zjistily základní poznatky o slévání, tavení, tváření a svařování materiálů, viděly praktické ukázky odlévání cínu do forem a samy si mohly dolévání vyzkoušet. K tomu účelu jim kolegové z FST opět připravili velmi příjemný materiál ...

Více informací

UKÁZKOVÝ DEN TECHNICKÝCH OBORŮ FST ZČU V PLZNI

V rámci ukázkového dne na Fakultě strojní (FST) mělo 27 dívek z Gymnázia Tachov možnost seznámit se s fakultními laboratořemi, díky Mgr. Šárce Kuthanové se dozvědět bližší informace o jednotlivých studijních oborech, o uplatnění na trhu práce ...

Více informací

UKÁZKOVÝ DEN TECHNICKÝCH OBORŮ FST ZČU V PLZNI

V rámci ukázkového dne na Fakultě strojní (FST) mělo 14 dívek z plzeňského Masarykova gymnázia možnost seznámit se s fakultními laboratořemi, díky Mgr. Šárce Kuthanové se dozvědět bližší informace o ...

Více informací

WORKSHOP PRO VYUČUJÍCÍ A VÝCHOVNÉ PORADCE/PORADKYNĚ

Odborných workshopů pro vyučující se zúčastnilo 23 pedagogů ze základních a středních škol z celého Plzeňského kraje, zástupci Úřadu práce, Info Kariéra a Domu digitálních dovedností ...

Více informací

BESEDY S PROFESNÍ ODBORNICÍ – MGR. JANOU PONCAROVOU 04. 03. 2016

Profesní odbornice Mgr. Jana Poncarová vyprávěla dívkám o nelehké cestě k technice - začínala jako studentka humanitního oboru a přes své působení v médiích (psaní článků do periodika technického směru) dospěla ...

Více informací

BESEDY S PROFESNÍMI ODBORNICEMI – Ing. LENKA RINKE, PH.D. A MGR. JANA PONCAROVÁ 11. 02. 2016

Ing. Lenka Rinke dívkám vyprávěla svůj poutavý osobní příběh o cestě k technice, kdy začínala jako studentka Střední dopravní školy, poté pokračovala studiem Biomechaniky na ČVUT ...

Více informací

UKÁZKOVÝ DEN TECHNICKÝCH OBORŮ FAV ZČU V PLZNI

Úvodem se dívky dozvěděly něco málo o teorii fotografování a poté si již první skupina se proměnila ve fotografky a modelky a dozvěděly se, jak správně a maximálně využívat všechny funkce fotoaparátů tak, aby výsledné fotografie byly optimální ...

Více informací

UKÁZKOVÝ DEN TECHNICKÝCH OBORŮ 16. 12. 2015 – SPŠ DOPRAVNÍ PLZEŇ

První část ukázkového dne byla věnována monitoringu životního prostředí s panem Václavem Švábem ze sdružení ENVIC, který si formou besedy s dívkami povídal o vytápění domů a úniku tepla. Dále jim ukázal, jak se měří meteorologické údaje ...

Více informací

BESEDA S PROFESNÍ ODBORNICÍ – Ing. LENKA RINKE, PH.D. 14. 12. 2015

Studenty se dozvěděly, co je na její práci inspirativní a co jí nejvíce baví. Během besedy měly dívky možnost zeptat se, co je nejvíce zajímá, Ing. Rinke děvčatům ráda zodpověděla zvídavé dotazy a předala drobné propagační předměty. ...

Více informací

WORKSHOP PRO VYUČUJÍCÍ A VÝCHOVNÉ PORADCE/PORADKYNĚ 14. 12. 2015, PLZEŇ

Empirické výzkumy zaměřené na dovednosti dívek a chlapců a volbu povolání ukazují, že prostředí, ve kterém žáci vyrůstají a jsou vzděláváni, výrazně ovlivňuje jejich další představy o své budoucnosti. Zájem dívek o technické obory i úspěšnost v nich lze ...

Více informací

EXKURZE DO FIRMY ŠKODA TRANSPORTATION A. S. 10. 12. 2015

V úvodu exkurze byly studentky seznámeny s projektem „Technika a ICT – Cherchez la femme !“, poté se dozvěděly v krátkosti o vzniku a historii společnosti Škoda Transportation, a.s. o její působnosti, výrobě a zakázkách a vyslechly si informace o nabízených možnostech pro studenty ...

Více informací

BESEDA S PROFESNÍ ODBORNICÍ – Ing. OLGA PECHLÁTOVÁ 09. 12. 2015

Úvodem besedy byly dívky seznámeny s projektem „Technika a ICT – Cherchez la femme !“. Poté se ujala slova paní Olga Pechlátová, která dívkám vyprávěla svůj poutavý osobní příběh o cestě do techniky, kdy začínala jako studentka Obchodní akademie ...

Více informací

UKÁZKOVÝ DEN TECHNICKÝCH OBORŮ FAV ZČU V PLZNI

V první části ukázkového dne jsme se seznámily s M. C. Escherem a jeho uměleckou tvorbou, která představuje vizualizaci matematických principů z oblasti prostorové geometrie. Oblíbil si především tzv. metamorfózy, mozaiky, které dokáží měnit tvar a ...

Více informací


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


„Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Prostřednictvím Norských fondů přispívá Norsko ke snižování sociálních a ekonomických rozdílů a posílení vzájemné spolupráce v Evropě. Podporuje především ochranu životního prostředí, výzkum a stipendia, rozvoj občanské společnosti, péči o zdraví, děti, rovnost žen a mužů či zkvalitnění justice. Program Dejme (že)nám šanci podporuje rovné příležitosti žen a mužů v pracovním i osobním životě a prevenci a pomoc obětem domácího násilí v České republice. Spravuje ho Nadace Open Society Fund Praha, která od roku 1992 rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice.“

Norway grants