Ženy a technika


Technika a ICT - Cherchez la femme !

Podpora odbourávání genderové segregace v Plzeňském kraji

Zajímavé odkazy

Nadace Open Society Fund Praha

Nadace Open Society Fund Praha má více než 20 let zkušeností a patří mezi pět největších nadací v České republice. Financuje a sama realizuje jak projekty, které usilují o systémové změny na celostátní úrovni, tak projekty, které přispívají k řešení konkrétních lokálních situací. Podporuje aktivní občany, kteří ovlivňují dění ve svém bezprostředním okolí i své zemi.

http://www.osf.cz/

Dejme (že)nám šanci

Program Dejme (že)nám šanci podporuje rovné příležitosti žen a mužů v pracovním i osobním životě a prevenci a pomoc obětem domácího násilí v České republice. Je financován z Norských fondů a jeho oficiální název zní „CZ 12 Uplatňování hlediska rovných příležitostí žen a mužů a podpora slaďování pracovního a soukromého života/ Domácí násilí a násilí založené na pohlaví“.

http://www.dejmezenamsanci.cz/

EHP a Norské fondy

Celkovým cílem EHP a Norských fondů 2009 – 2014 je přispět ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů a také posílit bilaterální spolupráci mezi donorskými státy a přijímajícími státy prostřednictvím finančních příspěvků ve stanovených prioritních sektorech. Přímým finančním nástrojem k posílení spolupráce je Fond pro bilaterální spolupráci na národní úrovni (dále jen „Fond“) pro EHP a Norské fondy 2009 – 2014. Fond byl zřízen za účelem posílení bilaterálních vztahů mezi donorskými státy a Českou republikou. Fond není určen k financování projektů, nýbrž k finanční podpoře širších iniciativ a informačních aktivit, komplementárních, přípravných a podpůrných iniciativ a dokumentů, s cílem připravit nebo posílit základnu pro budoucí spolupráci.

http://www.eeagrants.cz/

Projekty a aktivity realizované v ČR

Souhrná zpráva „Ženy v technických a ICT oborech – situace v ČR“
http://aa.ecn.cz/img_upload/8b47a03bf445e4c3031ce326c68558ae/zeny-a-it.pdf

Zkus IT – webová stránka, jejímž cílem je ukázat dívkám a ženám, rodičům či učitelům, že IT je perspektivní i pro ženy.
http://www.zkusit.cz/

Holky pozor - Stránky ČVÚT v Praze pro propagaci oboru mezi dívkami (obsahuje rovněž profily úspěšných asolventek a současných studentek, kalendář propagačních akcí...)
http://www.holkypozor.cz/

Portál Fakulty informačních technologií VUT v Brně, jehož cílem je zvyšovat jzájem dívek o studium
http://www.fit.vutbr.cz/holky/

Národní kontaktní centrum pro ženy a vědu - mentoringový program pro studentky třetích ročníků středních škol, které mají zájem o studium vysoké školy technického zaměření
http://www.zenyaveda.cz/mentoring/o-mentoringu/

EC

Evropské iniciativy

Stránky Evropské komise zaměřené na zvýšení podpory žen v ICT a technických oborech
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/women-ict„Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Prostřednictvím Norských fondů přispívá Norsko ke snižování sociálních a ekonomických rozdílů a posílení vzájemné spolupráce v Evropě. Podporuje především ochranu životního prostředí, výzkum a stipendia, rozvoj občanské společnosti, péči o zdraví, děti, rovnost žen a mužů či zkvalitnění justice. Program Dejme (že)nám šanci podporuje rovné příležitosti žen a mužů v pracovním i osobním životě a prevenci a pomoc obětem domácího násilí v České republice. Spravuje ho Nadace Open Society Fund Praha, která od roku 1992 rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice.“

Norway grants