Ženy a technika


Technika a ICT - Cherchez la femme !

Podpora odbourávání genderové segregace v Plzeňském kraji

Aktivity pro gymnázia - Besedy s profesními odbornicemi

Besedy

Besedy s profesními odbornicemi

Besedy povede koordinátor/ka pro příslušný okres za účasti profesní odbornice, tedy ženy, která získala technické vzdělání a je ve své práci úspěšná. Tato úspěšná „profesní odbornice“ bude sloužit pro dívky jako „vzor“ a napomůže bourat stereotypní myšlení o technických/ICT oborech, jako o tzv. „mužských oborech“.

 

 

 

Zpět„Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Prostřednictvím Norských fondů přispívá Norsko ke snižování sociálních a ekonomických rozdílů a posílení vzájemné spolupráce v Evropě. Podporuje především ochranu životního prostředí, výzkum a stipendia, rozvoj občanské společnosti, péči o zdraví, děti, rovnost žen a mužů či zkvalitnění justice. Program Dejme (že)nám šanci podporuje rovné příležitosti žen a mužů v pracovním i osobním životě a prevenci a pomoc obětem domácího násilí v České republice. Spravuje ho Nadace Open Society Fund Praha, která od roku 1992 rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice.“

Norway grants