Ženy a technika


Technika a ICT - Cherchez la femme !

Podpora odbourávání genderové segregace v Plzeňském kraji

Aktivity pro ZŠ - Ukázkové dny

Besedy

Ukázkové dny technických a ICT oborů na SŠ a SOU Plzeňského kraje

Cílem Ukázkových dnů je seznámit žákyně 7. 8. a 9. tříd ZŠ s konkrétními technickými a IT obory. Důležitou součástí akce je možnost osobně si vyzkoušet určitý pracovní postup pracovat s konkrétními pracovními nástroji a zhotovit vlastní výrobek. Na základě odborného vedení získají žákyně bližší představu o oboru.

 

 

 

Zpět„Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Prostřednictvím Norských fondů přispívá Norsko ke snižování sociálních a ekonomických rozdílů a posílení vzájemné spolupráce v Evropě. Podporuje především ochranu životního prostředí, výzkum a stipendia, rozvoj občanské společnosti, péči o zdraví, děti, rovnost žen a mužů či zkvalitnění justice. Program Dejme (že)nám šanci podporuje rovné příležitosti žen a mužů v pracovním i osobním životě a prevenci a pomoc obětem domácího násilí v České republice. Spravuje ho Nadace Open Society Fund Praha, která od roku 1992 rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice.“

Norway grants