Ženy a technika


Technika a ICT - Cherchez la femme !

Podpora odbourávání genderové segregace v Plzeňském kraji

Vzdělávání vyučujících

Workshopy pro učitele a výchovné a kariérní poradce/poradkyně

Workshopy povede PhDr. Jaroslava Hasmanová Marhánková, Ph.D., specialistka na genderovou problematiku, která se dlouhodobě zabývá rovněž genderovou segregací ve vzdělávání. Hlavním cílem je proškolení cílové skupiny v genderové problematice související s výukou a poradenstvím při volbě povolání
Více informací

 

 

 

Zpět„Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Prostřednictvím Norských fondů přispívá Norsko ke snižování sociálních a ekonomických rozdílů a posílení vzájemné spolupráce v Evropě. Podporuje především ochranu životního prostředí, výzkum a stipendia, rozvoj občanské společnosti, péči o zdraví, děti, rovnost žen a mužů či zkvalitnění justice. Program Dejme (že)nám šanci podporuje rovné příležitosti žen a mužů v pracovním i osobním životě a prevenci a pomoc obětem domácího násilí v České republice. Spravuje ho Nadace Open Society Fund Praha, která od roku 1992 rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice.“

Norway grants