Ženy a technika


Technika a ICT - Cherchez la femme !

Podpora odbourávání genderové segregace v Plzeňském kraji

Zapojené instituce - Gymnázia

Plzeňský kraj

Do projektu „Technika a ICT - Cherchez la femme !“ se zapojilo 9 gymnázií z Plzeňského kraje.

Gymnázium Stříbro, Soběslavova 1426 – www.goas.cz
Gymnázium Luďka Pika, Opavská 21, Plzeň – www.gop.pilsedu.cz
Masarykovo gymnázium, Plzeň, Petákova 2 – www.mgplzen.cz
Gymnázium Františka Křižíka, Plzeň - www.krizik.eu
Gymnázium Jaroslava Vrchlického, Klatovy - www.klatovynet.cz/gymkt
Sportovní gymnázium Plzeň - www.sgpilsen.cz
Gymnázium a Střední odborná škola Plasy - www.gsplasy.cz
Gymnázium Tachov - www.gymtc.cz
Gymnázium Blovice – www.gblovice.cz

 

 

Zpět„Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Prostřednictvím Norských fondů přispívá Norsko ke snižování sociálních a ekonomických rozdílů a posílení vzájemné spolupráce v Evropě. Podporuje především ochranu životního prostředí, výzkum a stipendia, rozvoj občanské společnosti, péči o zdraví, děti, rovnost žen a mužů či zkvalitnění justice. Program Dejme (že)nám šanci podporuje rovné příležitosti žen a mužů v pracovním i osobním životě a prevenci a pomoc obětem domácího násilí v České republice. Spravuje ho Nadace Open Society Fund Praha, která od roku 1992 rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice.“

Norway grants