Ženy a technika


Technika a ICT - Cherchez la femme !

Podpora odbourávání genderové segregace v Plzeňském kraji

Klíčové aktivity

 • Aktivity pro ZŠ

  Aktivity pro ZŠ

  • Besedy s profesními odbornicemi
  • Ukázkové dny technických a ICT oborů na SŠ a SOU Plzeňského kraje
  • Workshopy v Techmania Science Center
  • Exkurze do firem

 • Aktivity pro SŠ

  Aktivity pro gymnázia

  • Besedy s profesními odbornicemi
  • Ukázkové dny technických a ICT oborů na FAV, FEL a FST ZČU v Plzni
  • Exkurze do firem


 • Vzdělávání učitelů

  Vzdělávání vyučujících

  • Workshopy pro učitele a výchovné a kariérní poradce/poradkyně


„Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Prostřednictvím Norských fondů přispívá Norsko ke snižování sociálních a ekonomických rozdílů a posílení vzájemné spolupráce v Evropě. Podporuje především ochranu životního prostředí, výzkum a stipendia, rozvoj občanské společnosti, péči o zdraví, děti, rovnost žen a mužů či zkvalitnění justice. Program Dejme (že)nám šanci podporuje rovné příležitosti žen a mužů v pracovním i osobním životě a prevenci a pomoc obětem domácího násilí v České republice. Spravuje ho Nadace Open Society Fund Praha, která od roku 1992 rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice.“

Norway grants