Ženy a technika


Technika a ICT - Cherchez la femme !

Podpora odbourávání genderové segregace v Plzeňském kraji

Aktivity pro gymnázia

Besedy s profesními odbornicemi

Besedy povede koordinátor/ka pro příslušný okres za účasti profesní odbornice, tedy ženy, která získala technické vzdělání a je ve své práci úspěšná. Tato úspěšná „profesní odbornice“ bude sloužit pro dívky jako „vzor“ a napomůže bourat stereotypní myšlení o technických/ICT oborech, jako o tzv. „mužských oborech“.
Více informací

 

 

Ukázkové dny technických a ICT oborů na FAV, FEL a FST ZČU v Plzni

Cílem Ukázkových dnů je seznámit studentky s konkrétními technickými a IT obory. Důležitou součástí akce je možnost osobně si vyzkoušet určitý pracovní postup pracovat s konkrétními pracovními nástroji a zhotovit vlastní výrobek. Na základě odborného vedení získají žákyně bližší představu o oboru.
Více informací

 

 

Exkurze do firem

Cílem exkurzí je ukázat dívkám "naživo" jak fungují technické a ICT obory v praxi, což zvýší motivaci k dalšímu vzdělávání v této oblasti.
Více informací

 

 

Realizátor projektu Akademie Hospodářské komory Plzeňského kraje zajistí

  • dopravu dívek na místo akce -  hrazeno z projektu
  • občerstvení pro cílovou skupinu - hrazeno z projektu
  • pracovní materiál a pomůcky pro ukázkové dny - hrazeno z projektu
  • veškerou projektovou administrativu a publicitu projektu

Zpět„Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Prostřednictvím Norských fondů přispívá Norsko ke snižování sociálních a ekonomických rozdílů a posílení vzájemné spolupráce v Evropě. Podporuje především ochranu životního prostředí, výzkum a stipendia, rozvoj občanské společnosti, péči o zdraví, děti, rovnost žen a mužů či zkvalitnění justice. Program Dejme (že)nám šanci podporuje rovné příležitosti žen a mužů v pracovním i osobním životě a prevenci a pomoc obětem domácího násilí v České republice. Spravuje ho Nadace Open Society Fund Praha, která od roku 1992 rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice.“

Norway grants