Ženy a technika


Technika a ICT - Cherchez la femme !

Podpora odbourávání genderové segregace v Plzeňském kraji

PROJEKT „TECHNIKA A ICT - CHERCHEZ LA FEMME !“

Akademie HK PK, o.p.s. realizuje projekt „Technika a ICT - Cherchez la femme !“
Období realizace: 1. 7. 2014 – 30. 4. 2016
Česká republika patří v evropském měřítku k zemím s velice podprůměrným zastoupením žen v technických a ICT oborech, což přináší řadu negativních důsledků v hospodářské a společenské oblasti.


Cílem projektu je zvýšení zájmu dívek o studium technických a ICT oborů prostřednictvím realizace komplexního souboru aktivit zaměřených na studentky ZŠ a gymnázií, jejich rodiče i vyučující.

Další cíle projektu →
1. Vytvoření sítě relevantních aktérů na úrovni Plzeňského kraje
2. Zvýšení zájmu dívek o studium technických a ICT oborů na středních i vysokých školách
3. Prohloubení kompetencí učitelů a výchovných poradců v oblasti genderové problematiky související s poradenstvím pro volbu povolání
4. Zvýšení povědomí o problematice ve společnosti


Na realizaci projektu se jako partneři podílejí: Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje, Západočeská univerzita v Plzni, Techmania Science Center o. p. s.

facebookNajdete nás také na facebooku

Klíčové aktivity

 • Aktivity pro ZŠ

  Aktivity pro ZŠ

  Besedy povede koordinátor/ka pro příslušný okres za účasti profesní odbornice, tedy ženy, která získala technické vzdělání a je ve své práci úspěšná ...

 • Aktivity pro SŠ

  Aktivity pro gymnázia

  Cílem Ukázkových dnů je seznámit studentky s konkrétními technickými a IT obory. Důležitou součástí akce je možnost osobně si vyzkoušet určitý pracovní postup pracovat s konkrétními pracovními nástroji ...

 • Vzdělávání učitelů

  Vzdělávání vyučujících

  Hlavním cílem je proškolení cílové skupiny v genderové problematice související s výukou a poradenstvím při volbě povolání ...



„Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Prostřednictvím Norských fondů přispívá Norsko ke snižování sociálních a ekonomických rozdílů a posílení vzájemné spolupráce v Evropě. Podporuje především ochranu životního prostředí, výzkum a stipendia, rozvoj občanské společnosti, péči o zdraví, děti, rovnost žen a mužů či zkvalitnění justice. Program Dejme (že)nám šanci podporuje rovné příležitosti žen a mužů v pracovním i osobním životě a prevenci a pomoc obětem domácího násilí v České republice. Spravuje ho Nadace Open Society Fund Praha, která od roku 1992 rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice.“

Norway grants