Ženy a technika


Technika a ICT - Cherchez la femme !

Podpora odbourávání genderové segregace v Plzeňském kraji

Tiskové zprávy - Plzeňský kraj

Dívky pronikají do tajů vědy a techniky

3.12.2015 - Plzeňský kraj

Již druhým rokem pokračuje unikátní projekt Technika a ICT - Cherchez la femme, zaměřený na propagaci technických a ICT oborů mezi dívkami na základních školách a gymnáziích.

Realizátor projektu – Akademie HK PK, o.p.s. se ve spolupráci s partnery, školami a firmami snaží odstraňovat stereotypy a informovat dívky o možnostech uplatnění v technických a ICT oborech. "Ukazuje se, že na školách je hluboce zakořeněno stereotypní zobrazování některých profesí jako čistě ženských či mužských a tento problém je ještě znásoben tím, že výchovní a kariérní poradci nemají dostatečné informace o situaci na trhu práce ani o tom, jak moderní technické obory vlastně vypadají," říká metodik projektu Marcel Gondorčín s tím, že kromě dívek tvoří důležitou cílovou skupinu také vyučující a výchovní poradci a poradkyně, kteří se účastní speciálních workshopů vedených přední odbornicí na tuto problematiku PhDr. Jaroslavou Hasmanovou Marhánkovou, Ph.D. S realitou moderních provozů se dívky i vyučující mohou seznámit během exkurzí do firem jako je Škoda Transportation, Škoda JS či Haselmeier. Od září opět pokračují také oblíbené besedy s profesními odbornicemi na základních školách a ukázkové dny na středních školách a technických fakultách ZČU. Na pracovištích ZČU mají dívky jedinečnou příležitost seznámit se s prakticky orientovaným výzkumem, a dokonce si některé činnosti sami vyzkoušet. Program všech ukázkových dnů je velmi pestrý a zajímavý – dívky se seznámí s programováním, měřicími přístroji, přípravou a využitím unikátních materiálů v průmyslu nebo si vyzkouší třeba ovládání počítačových her pomocí mozkových vln. "Cílem všech těchto aktivit je dodat dívkám sebevědomí a rozšířit jim obzor pro volbu budoucího povolání. Chceme dívkám ukázat, že se nemusí rozhodovat pouze mezi kadeřnicí a kosmetičkou nebo ekonomkou a právničkou, ale že mohou být také elektrikářky, seřizovačky, inženýrky či vědkyně," říká metodik Marcel Gondorčín. „Do konce roku máme naplánováno dalších 40 akcí, kterých by se mělo zúčastnit kolem 800 dívek," dodává koordinátorka projektu Radka Štruncová.

Více informací a kompletní nabídku aktivit pro školy najdete na webu www.zenyatechnika.cz. Projekt je realizován díky finanční podpoře Norských fondů z programu Dejme (že)nám šanci.

 

Zdroj Plzeňský kraj

 

Zpět„Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Prostřednictvím Norských fondů přispívá Norsko ke snižování sociálních a ekonomických rozdílů a posílení vzájemné spolupráce v Evropě. Podporuje především ochranu životního prostředí, výzkum a stipendia, rozvoj občanské společnosti, péči o zdraví, děti, rovnost žen a mužů či zkvalitnění justice. Program Dejme (že)nám šanci podporuje rovné příležitosti žen a mužů v pracovním i osobním životě a prevenci a pomoc obětem domácího násilí v České republice. Spravuje ho Nadace Open Society Fund Praha, která od roku 1992 rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice.“

Norway grants