Ženy a technika


Technika a ICT - Cherchez la femme !

Podpora odbourávání genderové segregace v Plzeňském kraji

Tiskové zprávy - Plzeňský kraj

Dívky se už techniky nebojí

29.6.2015 - Plzeňský kraj

Řada odborných studií a statistik dlouhodobě ukazuje, že Česká republika patří v evropském měřítku k zemím s podprůměrným zastoupením žen v technických a ICT oborech. „Důvody přitom nelze hledat ve schopnostech a předpokladech žen, ale v zažitých vzorcích chování,“ říká ředitelka Regionální hospodářské komory Plzeňského kraje Radka Trylčová, a dodává, že ženy mají sice často ty nejlepší předpoklady, aby na poli techniky a IT uspěly, ale pod vlivem jistých předsudků se do těchto oborů nehrnou a o jejich studiu vůbec neuvažují. Raději volí obory, které jsou společností chápány jako vhodnější pro ženy.

Akademie HK PK, o. p. s. ve spolupráci s Regionální hospodářskou komorou Plzeňského kraje, ZČU v Plzni a Techmania Science Center se proto rozhodly pro realizaci projektu Technika a ICT - Cherchez la femme!, který se snaží tyto stereotypy a myšlenkové bariéry bořit. „Tohoto cíle chceme dosáhnout vytvořením sítě všech relevantních aktérů v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti z Plzeňského kraje a realizací široké škály akcí pro dívky ze základních škol a gymnázií, díky nimž se dívky mohou na konkrétních příkladech samy přesvědčit, že technika zdaleka není jen mužskou záležitostí.“ říká metodička projektu Radka Štruncová. Do realizace projektu se zapojilo téměř 90 základních a středních škol a o výhodách uplatnění v technických a ICT oborech se již přesvědčilo přes 1000 dívek z celého Plzeňského kraje..

Aktivity projektu jsou skutečně komplexní – na besedách se dívkám představují ženy, které v technických a ICT oborech uspěly a mohou tak posloužit jako vzor. Celkem se uskutečnilo 20 těchto besed, kterých se zúčastnilo přes 350 dívek. Dále jsou prezentovány konkrétní možnosti a podmínky studia i následné uplatnění ve firmách a výzkumných institucích. Projekt ale cílí také na pedagogy, kteří se na odborných workshopech učí, jak rozvíjet technické dovednosti dívek a motivovat je, aby se rozhodovaly pro studium těchto oborů. Co obnáší studium těchto oborů, se mohou dívky dozvědět na ukázkových dnech na středních odborných školách a Západočeské univerzitě v Plzni. Dosud se uskutečnilo 31 ukázkových dnů na technických SŠ a SOU pro více než 620 dívek a 6 ukázkových dnů na fakultě elektrotechnické na ZČU, kterých se zúčastnilo 110 dívek z gymnázií. Dívky si mohou nejen prohlédnout prostory škol, učebny a laboratoře, ale také si vyzkoušet konkrétní pracovní postupy a práci s pracovními nástroji a moderními přístroji.

Velký zájem je o odborné workshopy v Techmania Science Center, kde se dívky prostřednictvím pokusů a interaktivní expozice učí vnímat souvislosti, rozvíjet a aplikovat své odborné dovednosti a ve škole získané znalosti. Dosud se uskutečnilo 20 workshopů, kterých se zúčastnilo přes 400 dívek z celého Plzeňského kraje. Neméně atraktivní aktivitu představují exkurze do firem. Dívky, ale také jejich vyučující, se tak mohou seznámit s tím, jak může vypadat uplatnění technicky vzdělaných dívek přímo v praxi. Dosud bylo realizováno 24 exkurzí pro více než 800 účastnic.

„Dívkám chceme dokázat, že technické a ICT obory jsou i pro ně tou správnou volbou. Tyto obory představují jistotu pracovního uplatnění, jsou spojené s vyššími výdělky a řada profesí z oblasti ICT je pro dívky ideální také z pohledu slaďování osobního a pracovního života, protože je lze jako jedny z mála vykonávat také z domova, což ocení například ženy na mateřské dovolené. Změna zažitých společenských stereotypů je běh na dlouhou trať. V těchto aktivitách chceme pokračovat i po skončení projektu a již nyní se snažíme vytvořit síť partnerů, kteří s námi na tomto cíli budou spolupracovat i do budoucna.“ říká Radka Trylčová. Více o projektu se můžete dozvědět na stánkách www.zenyatechnika.cz.

Projekt Technika a ICT - Cherchez la femme! podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

Zdroj Plzeňský kraj

 

Zpět„Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Prostřednictvím Norských fondů přispívá Norsko ke snižování sociálních a ekonomických rozdílů a posílení vzájemné spolupráce v Evropě. Podporuje především ochranu životního prostředí, výzkum a stipendia, rozvoj občanské společnosti, péči o zdraví, děti, rovnost žen a mužů či zkvalitnění justice. Program Dejme (že)nám šanci podporuje rovné příležitosti žen a mužů v pracovním i osobním životě a prevenci a pomoc obětem domácího násilí v České republice. Spravuje ho Nadace Open Society Fund Praha, která od roku 1992 rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice.“

Norway grants