Ženy a technika


Technika a ICT - Cherchez la femme !

Podpora odbourávání genderové segregace v Plzeňském kraji

Tiskové zprávy - Plzeňský deník

Počítače nemají být doménou mužů

4.2.2015 - Plzeňský deník

V technických a počítačových oborech pracuje v České republice málo žen. Proto Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje přišla s projektem Technika a ICT – Cherchez la femme!, který se tento nepříznivý stav snaží zvrátit.

Dejme ženám šanci

Studentky Gymnázia Luďka Pika si na elektrotechnické fakultě ZČU v Plzni vyzkoušeli i programování systému pro řízení kižovatky

Do projektu Dejte (že)nám šanci je zapojeno 65 základních škol, 18 středních škol, šest gymnázií a patnáct významných zaměstnavatelů v kraji.

Včera se na fakultě elektrotechnické konal ukázkový den pro studentky Gymnázia Luďka Pika. Dívky se nejen seznámily s požadavky na studium, ale zkusily si také naprogramovat systém pro řízení křižovatky.

Závěrem zapojily i svou kreativitu, když si vyrobily šperky z netradičních materiálů, k nimž kondenzátory, diody, procesory či paměti bezesporu patří. „Ženy představují v současné době nevyužitý potenciál technických a ICT oborů. Chceme dívkám ukázat, že technické a ICT obory zdaleka nejsou čistě mužskou záležitostí," říká koordinátorka projektu Radka Štruncová.

 

Zdroj Plzeňský deník

 

Zpět„Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Prostřednictvím Norských fondů přispívá Norsko ke snižování sociálních a ekonomických rozdílů a posílení vzájemné spolupráce v Evropě. Podporuje především ochranu životního prostředí, výzkum a stipendia, rozvoj občanské společnosti, péči o zdraví, děti, rovnost žen a mužů či zkvalitnění justice. Program Dejme (že)nám šanci podporuje rovné příležitosti žen a mužů v pracovním i osobním životě a prevenci a pomoc obětem domácího násilí v České republice. Spravuje ho Nadace Open Society Fund Praha, která od roku 1992 rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice.“

Norway grants