Ženy a technika


Technika a ICT - Cherchez la femme !

Podpora odbourávání genderové segregace v Plzeňském kraji

Tiskové zprávy - Plzeň.cz

"Technika a ICT - Cherchez la femme !" aneb ženy do technických oborů

22.4.2016 - Plzeň.cz - Technika a ICT – Cherchez la femme!

Závěrečná konference úspěšného projektu „Technika a ICT – Cherchez la femme !, který zrealizovala a spolufinancovala Akademie hospodářské komory Plzeňského kraje, se konala v sále Krajského úřadu Plzeňského kraje. Partnery byly – Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje (RHK PK), ZČU v Plzni a Techmania Science Center. Projekt se uskutečnil díky podpoře Norských fondů.

Hlavním cílem projektu bylo zvýšit zájem a motivaci dívek ZŠ a gymnázií o studium a práci v technických a IT oborech. Důvodem pro realizaci projektu je zvýšená poptávka zaměstnavatelů z regionu po technicky vzdělaných pracovnících a především velmi nízký počet žen, které v technických oborech pracují. Ve společnosti totiž stále panují myšlenkové bariéry, že určité obory nejsou „vhodné“ pro ženy.

Projekt byl výjimečný svým rozsahem, propojil téměř všechny stupně vzdělávacího systému s trhem práce, věnoval se taktéž vzdělávání pedagogů i neformálnímu přístupu k získávání znalostí. Za necelé 2 roky proběhlo 169 různorodých akcí, které dívkám přiblížily technické obory. Zúčastnilo se jich celkem 3 500 žákyň a studentek z celého Plzeňského kraje.

Snímek zachycuje aktéry podpisu memoranda (zleva) – Ing. Mgr. Pavel Karpíšek, předseda představenstva Regionální hospodářské komory Plzeňského kraje, Mgr. Vlastimil Volák, ředitel Techmania Science Center, o.p.s., Mgr. Radka Trylčová, ředitelka Akademie hospodářské komory PK a doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček, rektor ZČU v Plzni.

 

Celý článek včetně foto ZDE

 

Zdroj Plzeň.cz

 

Zpět„Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Prostřednictvím Norských fondů přispívá Norsko ke snižování sociálních a ekonomických rozdílů a posílení vzájemné spolupráce v Evropě. Podporuje především ochranu životního prostředí, výzkum a stipendia, rozvoj občanské společnosti, péči o zdraví, děti, rovnost žen a mužů či zkvalitnění justice. Program Dejme (že)nám šanci podporuje rovné příležitosti žen a mužů v pracovním i osobním životě a prevenci a pomoc obětem domácího násilí v České republice. Spravuje ho Nadace Open Society Fund Praha, která od roku 1992 rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice.“

Norway grants