Ženy a technika


Technika a ICT - Cherchez la femme !

Podpora odbourávání genderové segregace v Plzeňském kraji

Mediální výstupy - Plzeň.cz

Technika a ICT – Cherchez la femme!

25.11.2014 - Plzeň.cz

K zemím s velice podprůměrným zastoupením žen v technických a ICT oborech v evropském měřítku patří Česká republika, což samozřejmě přináší řadu negativních důsledků v hospodářské i společenské oblasti.

Akademie HK PK, o.p.s. ve spolupráci s Regionální hospodářskou komorou Plzeňského kraje, ZČU v Plzni a Techmania Science Center se proto rozhodly pro realizaci projektu „Technika a ICT – Cherchez la femme!“, který se snaží tento nepříznivý stav zvrátit. Hlavním cílem je zvýšení motivace žákyň základních škol a gymnázií ke studiu technických a ICT oborů.

Aktuálně již úspěšně probíhají ve středních odborných školách ukázkové dny, kde se dívky nejen teoreticky seznámí s možnostmi studia technických a ICT oborů, ale taktéž si pod odborným vedením vyzkouší praktickou činnost a konkrétní pracovní postupy, aby zjistily, zda mají pro daný obor předpoklady a chtěly by se mu do budoucna věnovat. Obrovský zájem je také o odborné workshopy v Techmania Science Center.

V příštím roce se uskuteční ukázkové dny na Fakultě elektrotechnické, Fakultě aplikovaných věd a Fakultě strojní ZČU v Plzni.  Připravují se besedy s profesními odbornicemi a exkurze do firem. Pro výchovné poradce a vyučující realizujeme interaktivní workshopy týkající se kariérového poradenství.

„Ženy představují v současné době nevyužitý potenciál technických a ICT oborů. Důvody přitom nelze hledat ve schopnostech a předpokladech dívek, ale v zažitých stereotypech a vzorcích chování,“ říká Radka Trylčová, ředitelka Akademie HK PK a manažerka projektu s tím, že právě odstraňování těchto stereotypů a vzorců chování považuje za hlavní cíl projektu.

Metodička projektu Radka Štruncová doplňuje, že dívkám „zásadně chybějí příklady žen, které v technických a ICT oborech uspěly“. „Pomocí vhodně volených aktivit, chceme dívkám ukázat, že technické a ICT obory zdaleka nejsou čistě mužskou záležitostí. Do všech aktivit zapojujeme co nejvíce žen, které v těchto oborech dosáhly úspěchu a seberealizace,“ konstatuje Radka Štruncová.  Více informací o projektu na www.zenyatechnika.cz

Zdroj Plzeň.cz

 

Zpět„Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Prostřednictvím Norských fondů přispívá Norsko ke snižování sociálních a ekonomických rozdílů a posílení vzájemné spolupráce v Evropě. Podporuje především ochranu životního prostředí, výzkum a stipendia, rozvoj občanské společnosti, péči o zdraví, děti, rovnost žen a mužů či zkvalitnění justice. Program Dejme (že)nám šanci podporuje rovné příležitosti žen a mužů v pracovním i osobním životě a prevenci a pomoc obětem domácího násilí v České republice. Spravuje ho Nadace Open Society Fund Praha, která od roku 1992 rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice.“

Norway grants