Ženy a technika


Technika a ICT - Cherchez la femme !

Podpora odbourávání genderové segregace v Plzeňském kraji

Tiskové zprávy - Plzeňský kraj

"Technika a ICT - Cherchez la femme !" aneb ženy do technických oborů

15.4.2016 - Krajský úřad Plzeňského kraje

Závěrečná konference úspěšného projektu "Technika a ICT – Cherchez la femme !", který zrealizovala Akademie hospodářské komory Plzeňského kraje, proběhla 15. dubna 2016 na Krajském úřadě Plzeňského kraje.

Hlavním cílem projektových aktivit bylo zvýšit zájem a motivaci dívek základních škol a gymnázií o studium a práci v technických a IT oborech. „Důvodem pro realizaci tohoto projektu byla a stále je zvýšená poptávka zaměstnavatelů z regionu po technicky vzdělaných pracovnících a především velmi nízký počet žen, které v technických oborech pracují," vysvětluje metodik projektu Marcel Gondorčín.

Projekt byl výjimečný svým rozsahem, propojil téměř všechny stupně vzdělávacího systému s trhem práce, věnoval se taktéž vzdělávání pedagogů i neformálnímu přístupu k získávání znalostí. „Za necelé 2 roky proběhlo 169 různorodých akcí, které 3.200 žákyním a studentkám z celého Plzeňského kraje přiblížily technické obory z různých perspektiv," dodává ředitelka Akademie HK PK Radka Trylčová.

Realizované akce:

  • 35 ukázkových dnů technických oborů na SŠ, SOU Plzeňského kraje
  • 21 ukázkových dnů na ZČU v Plzni (FAV, FEL a FST)
  • 42 besed s profesními odbornicemi
  • 44 exkurzí do firem
  • 20 workshopů v Techmania Science Center v Plzni
  • 7 workshopů pro vyučující v problematice kariérového poradenství

Podařilo se nám vytvořit širokou síť partnerství 111 vzdělávacích institucí a firem a rozvinout tak spolupráci se ZŠ, SŠ, SOU, gymnázii, ZČU, Techmanii Science Center a významnými zaměstnavateli z celého Plzeňského kraje," říká koordinátorka projektu Radka Štruncová.

Dívky se prostřednictvím různorodých aktivit přesvědčily, že technika zdaleka není jen mužskou záležitostí. Besedovaly s ženami, které úspěšně působí v technických a ICT oborech a mohly tak svým osobním příběhem posloužit jako vzor. Co obnáší studium technických a ICT oborů, se dívky dozvěděly na praktických ukázkových dnech na středních školách, středních odborných učilištích a na technicky zaměřených fakultách Západočeské univerzitě v Plzni. Jak fungují technické obory v praxi, zjistily na exkurzích ve firmách. Formou hry a experimentování poznaly techniku i z jiného úhlu na workshopech v Techmanii Science Center. Pedagogové se na odborných seminářích seznámili s tím, jak rozvíjet technické dovednosti dívek a motivovat je, aby se rozhodovaly i pro studium těchto oborů.

Pro posílení profesní podpory žen v technických oborech a uplatňování rovných příležitostí pro ženy a muže podepsali zástupci Akademie Hospodářské komory Plzeňského kraje a partnerů projektu, Regionální hospodářské komory Plzeňského kraje, ZČU v Plzni a Techmania Science Center memorandum o spolupráci.

 

Celý článek včetně foto ZDE

 

Zdroj Krajský úřad Plzeňského kraje

 

Zpět„Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Prostřednictvím Norských fondů přispívá Norsko ke snižování sociálních a ekonomických rozdílů a posílení vzájemné spolupráce v Evropě. Podporuje především ochranu životního prostředí, výzkum a stipendia, rozvoj občanské společnosti, péči o zdraví, děti, rovnost žen a mužů či zkvalitnění justice. Program Dejme (že)nám šanci podporuje rovné příležitosti žen a mužů v pracovním i osobním životě a prevenci a pomoc obětem domácího násilí v České republice. Spravuje ho Nadace Open Society Fund Praha, která od roku 1992 rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice.“

Norway grants