Ženy a technika


Technika a ICT - Cherchez la femme !

Podpora odbourávání genderové segregace v Plzeňském kraji

Tiskové zprávy - Fakulta aplikovaných věd

Ukázkové dny projektu přilákaly na FAVku středoškolačky

3.2.2016 - Západočeská univerzita v Plzni

Akademie Hospodářské komory Plzeňského kraje při Regionální hospodářské komoře Plzeňského kraje spolupracuje se Západočeskou univerzitou v Plzni na výjimečném projektu „Technika a ICT - Cherchez la femme!“. Prostřednictvím různorodých aktivit motivují dívky ze základních škol a gymnázií ke studiu technických oborů a informačních technologií.

Hlavním důvodem je zvýšená poptávka zaměstnavatelů z regionu po technicky vzdělaných pracovnících, a především velmi nízký počet žen, které v technických oborech pracují. Projekt je výjimečný svým rozsahem, propojuje téměř všechny stupně vzdělávacího systému s trhem práce, věnuje se taktéž vzdělávání pedagogů a nezapomíná ani na neformální přístup k získávání znalostí. 

„Dívky mají sice často ty nejlepší předpoklady, aby v technických a ICT oborech uspěly, ale pod vlivem zažitých stereotypů o studiu těchto oborů vůbec neuvažují, nebo raději volí obory, které jsou společností chápány jako vhodné pro ženy,“ argumentuje Marcel Gondorčín, metodik projektu.

Právě z těchto důvodů se Akademie HK PK spolu s partnerem projektu, Západočeskou univerzitou v Plzni, rozhodly uspořádat pro studentky gymnázií praktické ukázkové dny na Fakultě aplikovaných věd ZČU. Díky výborné spolupráci s proděkanem pro rozvoj a vnější vztahy Pavlem Barochem a pracovníky odborných kateder se uskutečnilo již šest akcí, kterých se zúčastnilo 106 studentek gymnázií z celého regionu.

„Ohlasy dívek na ukázkové dny byly velmi pozitivní, celkově již proběhlo 150 různorodých aktivit, kterých se zúčastnily téměř tři tisíce žákyň a studentek ze 70 vzdělávacích institucí celého Plzeňského kraje. Těší nás velký zájem ze strany dívek i jejich pedagogů a věříme, že tyto aktivity pomohou dívkám najít cestu k technice,“ říká koordinátorka projektu Radka Štruncová.

Projekt pokračuje dalšími ukázkovými dny na ZČU, besedami s ženami, které uspěly v technických oborech, a také jsou připraveny workshopy pro vyučující na téma kariérové poradenství. Více informací na www.zenyatechnika.cz.

Projekt se mohl uskutečnit díky finanční podpoře Norských fondů z programu Dejme (že)nám šanci.

Celý článek včetně foto ZDE

 

Zdroj Fakulta aplikovaných věd

 

Zpět„Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Prostřednictvím Norských fondů přispívá Norsko ke snižování sociálních a ekonomických rozdílů a posílení vzájemné spolupráce v Evropě. Podporuje především ochranu životního prostředí, výzkum a stipendia, rozvoj občanské společnosti, péči o zdraví, děti, rovnost žen a mužů či zkvalitnění justice. Program Dejme (že)nám šanci podporuje rovné příležitosti žen a mužů v pracovním i osobním životě a prevenci a pomoc obětem domácího násilí v České republice. Spravuje ho Nadace Open Society Fund Praha, která od roku 1992 rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice.“

Norway grants