Ženy a technika


Technika a ICT - Cherchez la femme !

Podpora odbourávání genderové segregace v Plzeňském kraji

Tiskové zprávy

Plzeň MF Dnes: Dívky se už techniky nebojí

 

Plzeňský deník

Dívky se už techniky nebojí

Řada odborných studií a statistik dlouhodobě ukazuje, že Česká republika patří v evropském měřítku k zemím s velice podprůměrným zastoupením žen v technických a ICT oborech. Jen každý desátý, kdo pracuje v ICT, je žena. „Důvody přitom nelze hledat ve schopnostech a předpokladech dívek, ale v zažitých stereotypech a vzorcích chování,“ říká ředitelka Regionální hospodářské komory Plzeňského kraje Radka Trylčová, a dodává, že dívky mají sice často ty nejlepší předpoklady, aby v technických a ICT oborech uspěly, ale pod vlivem zažitých stereotypů o studiu těchto oborů vůbec neuvažují, nebo raději volí obory, které jsou společností chápány jako vhodné pro ženy.

Akademie HK PK, o. p. s., ve spolupráci s Regionální hospodářskou komorou Plzeňského kraje, ZČU v Plzni a Techmania Science Center se proto rozhodly pro realizaci projektu Technika a ICT – Cherchez la femme!, který se snaží tyto stereotypy a myšlenkové bariéry bořit. „Tohoto cíle chceme dosáhnout vytvořením sítě všech relevantních aktérů v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti z Plzeňského kraje a realizací široké škály akcí pro dívky ze základních škol a gymnázií, díky nimž se dívky mohou na konkrétních příkladech samy přesvědčit, že technické a ICT obory zdaleka nejsou čistě mužskou záležitostí. Do všech aktivit se snažíme zapojit co nejvíce žen, které v těchto odvětvích uspěly a dokážou je tak představovat nestereotypně jako obor vhodný i pro ženy,“ říká metodička projektu Radka Štruncová. Do realizace projektu se zapojilo téměř 90 základních a středních škol a o výhodách uplatnění v technických a ICT oborech se již přesvědčilo přes 1000 dívek z celého Plzeňského kraje. „Zájem o projektové aktivity je mezi dívkami veliký a mnohonásobně překračuje možnosti projektu, přesto se snažíme, aby se dostalo na všechny,“ uvádí Štruncová. Aktivity projektu jsou skutečně komplexní – dívkám představují příklady žen, které v technických a ICT oborech uspěly, konkrétní možnosti a podmínky studia i následné uplatnění ve firmách a výzkumných institucích. Projekt ale cílí také na pedagogy, kteří se na odborných workshopech učí, jak se při výuce vyvarovat stereotypních příkladů a zobrazení, jak rozvíjet technické dovednosti dívek a motivovat je, aby se rozhodovaly pro studium těchto oborů.

Dívkám ze základních škol i gymnázií jsou určeny besedy s profesními odbornicemi, které v technických a ICT oborech uspěly a mohou tak dívkám posloužit jako vzor. Celkem se uskutečnilo 20 besed, kterých se zúčastnilo přes 350 dívek. Besedy vedou ženy, které získaly technické vzdělání a našly zajímavé uplatnění ve firmách, akademické sféře či výzkumných ústavech. Co obnáší studium těchto oborů, se mohou dívky dozvědět na ukázkových dnech na středních odborných školách a Západočeské univerzitě v Plzni. Dosud se uskutečnilo 31 ukázkových dnů na technických SŠ a SOU pro více než 620 dívek a 6 ukázkových dnů na Fakultě elektrotechnické na ZČU, kterých se zúčastnilo 110 dívek z gymnázií. Na ukázkových dnech si dívky mohou nejen prohlédnout prostory škol, učebny a laboratoře, ale také si vyzkoušet konkrétní pracovní postupy a práci s konkrétními pracovními nástroji a moderními přístroji, jako jsou například CNC stroje či 3D tiskárny. Velký zájem je také o odborné workshopy na Techmania Science Center, kde se dívky prostřednictvím pokusů a interaktivní expozice učí vnímat souvislosti, rozvíjet a aplikovat své odborné dovednosti a ve škole získané znalosti. Dosud se uskutečnilo 20 workshopů, kterých se zúčastnilo přes 400 dívek z celého Plzeňského kraje. Neméně atraktivní aktivitu představují exkurze do firem. Dívky, ale také jejich vyučující, se tak mohou seznámit s tím, jak může vypadat uplatnění technicky vzdělaných dívek přímo v praxi. „Při exkurzích se ukazuje, že dívky mají často velmi zkreslenou představu o tom, jak moderní provozy vypadají a co obnášejí konkrétní pracovní pozice. Dívky se snažíme brát do atraktivních moderních firem, kde se mohou samy přesvědčit, že se nejedná o špinavou a fyzicky náročnou práci, ale o činnosti, které jsou vhodné i pro dívky,“ říká koordinátorka aktivit Petra Čížková. Dosud bylo realizováno 24 exkurzí pro více než 800 dívek. Projektové aktivity poběží až do dubna 2016, počet zapojených dívek tak bude ještě mnohem vyšší. „Změna zažitých společenských stereotypů je běh na dlouhou trať. V těchto aktivitách chceme pokračovat i po skončení projektu a již nyní se snažíme vytvořit síť partnerů, kteří s námi na tomto cíli budou spolupracovat i do budoucna. Zároveň se snažíme tuto prioritu zapracovat do strategických a koncepčních materiálů Plzeňského kraje a města Plzně tak, aby bylo možné výstupy projektu v budoucnosti ještě rozvinout a navázat na něj dalšími synergickými aktivitami a projekty,“ říká Radka Trylčová s tím, že nejde pouze o principiální záležitost, ale o konkurenceschopnost Plzeňského kraje a České republiky jako celku: „Česká republika je, co se struktury hospodářství týče, nejprůmyslovější zemí v Evropě a tomu by měla odpovídat také struktura absolventů škol. Dlouhodobě se potýkáme s nedostatkem techniků a řemeslníků, zatímco se nám na úřadech práce neustále hromadí absolventi službových a humanitních oborů. Ženy z tohoto hlediska představují zcela nevyužitý potenciál a jejich přitáhnutí do perspektivních oborů, které jsou na trhu práce potřebné, by prospělo celému českému hospodářství.“ „Dívkám chceme dokázat, že technické a ICT obory jsou i pro ně tou správnou volbou. Technické a ICT obory představují jistotu pracovního uplatnění, jsou spojené s vyššími výdělky a řada profesí z oblasti ICT je pro dívky ideální také z pohledu slaďování osobního a pracovního života, protože je lze jako jedny z mála vykonávat také z domova, což ocení například ženy na mateřské dovolené,“ dodává metodička projektu Radka Štruncová. Více o projektu se můžete dozvědět na stánkách http://www.zenyatechnika.cz/.

Zpět„Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Prostřednictvím Norských fondů přispívá Norsko ke snižování sociálních a ekonomických rozdílů a posílení vzájemné spolupráce v Evropě. Podporuje především ochranu životního prostředí, výzkum a stipendia, rozvoj občanské společnosti, péči o zdraví, děti, rovnost žen a mužů či zkvalitnění justice. Program Dejme (že)nám šanci podporuje rovné příležitosti žen a mužů v pracovním i osobním životě a prevenci a pomoc obětem domácího násilí v České republice. Spravuje ho Nadace Open Society Fund Praha, která od roku 1992 rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice.“

Norway grants