Ženy a technika


Technika a ICT - Cherchez la femme !

Podpora odbourávání genderové segregace v Plzeňském kraji

Realizované akce

Závěrečná konference, podpis memoranda o spolupráci 15. 4. 2016

projekt „Technika a ICT - Cherchez la femme !“

Dne 15. 4. 2016 proběhla na Krajském úřadě Plzeňského kraje závěrečná konference úspěšného projektu „Technika a ICT – Cherchez la femme !“, který zrealizovala Akademie hospodářské komory Plzeňského kraje. Hlavním cílem projektových aktivit bylo zvýšit zájem a motivaci dívek ZŠ a gymnázií o studium a práci v technických a IT oborech.

„Důvodem pro realizaci tohoto projektu byla a stále je zvýšená poptávka zaměstnavatelů z regionu po technicky vzdělaných pracovnících a především velmi nízký počet žen, které v technických oborech pracují,“ vysvětluje metodik projektu Marcel Gondorčín.

Projekt byl výjimečný svým rozsahem, propojil téměř všechny stupně vzdělávacího systému s trhem práce, věnoval se taktéž vzdělávání pedagogů i neformálnímu přístupu k získávání znalostí. Za necelé 2 roky proběhlo 169 různorodých akcí, které 3200 žákyním a studentkám z celého Plzeňského kraje přiblížily technické obory z různých perspektiv.

Realizované akce:
. 35 ukázkových dnů technických oborů na SŠ, SOU Plzeňského kraje
. 21 ukázkových dnů na ZČU v Plzni (FAV, FEL a FST)
. 42 besed s profesními odbornicemi
. 44 exkurzí do firem
. 20 workshopů v Techmania Science Center v Plzni
. 7 workshopů pro vyučující v problematice kariérového poradenství


„Podařilo se nám vytvořit širokou síť partnerství 111 vzdělávacích institucí a firem a rozvinout tak spolupráci se
ZŠ, SŠ, SOU, gymnázii, ZČU, Techmanii Science Center a významnými zaměstnavateli z celého Plzeňského kraje,“
říká koordinátorka projektu Radka Štruncová.

Dívky se prostřednictvím různorodých aktivit přesvědčily, že technika zdaleka není jen mužskou záležitostí.
Besedovaly s ženami, které úspěšně působí v technických a ICT oborech a mohly tak svým osobním příběhem
posloužit jako vzor. Co obnáší studium technických a ICT oborů, se dívky dozvěděly na praktických ukázkových
dnech na středních školách, středních odborných učilištích a na technicky zaměřených fakultách Západočeské
univerzitě v Plzni. Jak fungují technické obory v praxi, zjistily na exkurzích ve firmách. Formou hry a
experimentování poznaly techniku i z jiného úhlu na workshopech v Techmanii Science Center. Pedagogové se
na odborných seminářích seznámili s tím, jak rozvíjet technické dovednosti dívek a motivovat je, aby se
rozhodovaly i pro studium těchto oborů.

Pro posílení profesní podpory žen v technických oborech a uplatňování rovných příležitostí pro ženy a muže
podepsali zástupci Akademie HK PK a partnerů projektu, Regionální hospodářské komory Plzeňského kraje, ZČU
v Plzni a Techmania Science Center memorandum o spolupráci.

„Věříme, že velký počet dívek, který se akcí zúčastnil a blízký kontakt s technickými obory a jejími možnostmi, se
v budoucnu pozitivně projeví ve zvýšení počtu přihlášek na technicky zaměřené školy a celkově v posílení zájmu
žen o práci v technických a ICT oborech,“ doplňuje ředitelka Akademie HK PK Radka Trylčová.

Děkujeme všem zapojeným institucím a firmám, vyučujícím, vedením škol a dívkám za aktivitu
a výbornou spolupráci.

Realizační tým projektu „Technika a ICT – Cherchez la femme !“
Radka Trylčová, Marcel Gondorčín, Katka Kuklíková, Radka Štruncová, Petra Čížková

 

Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován
z Norských fondů.

Logo

 


Více foto zde

 

Zpět„Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Prostřednictvím Norských fondů přispívá Norsko ke snižování sociálních a ekonomických rozdílů a posílení vzájemné spolupráce v Evropě. Podporuje především ochranu životního prostředí, výzkum a stipendia, rozvoj občanské společnosti, péči o zdraví, děti, rovnost žen a mužů či zkvalitnění justice. Program Dejme (že)nám šanci podporuje rovné příležitosti žen a mužů v pracovním i osobním životě a prevenci a pomoc obětem domácího násilí v České republice. Spravuje ho Nadace Open Society Fund Praha, která od roku 1992 rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice.“

Norway grants