Ženy a technika


Technika a ICT - Cherchez la femme !

Podpora odbourávání genderové segregace v Plzeňském kraji

Realizované akce

WORKSHOP PRO VYUČUJÍCÍ A VÝCHOVNÉ PORADCE/PORADKYNĚ 7. 11. 2014, PLZEŇ

„Technika a ICT – Cherchez la femme ! Podpora odbourávání genderové segregace v Plzeňském kraji“ registrační číslo projektu 248

„Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Program Dejme (že)nám šanci podporuje rovné příležitosti žen a mužů v pracovním i osobním životě a prevenci a pomoc obětem domácího násilí v České republice. Spravuje ho Nadace Open Society Fund Praha, která od roku 1992 rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice.“

Hlavním cílem projektu je snížení genderové segregace ve vzdělávání v Plzeňském kraji a zvýšení zájmu dívek o studium technických a ICT oborů pomocí souboru komplexních aktivit a úzké spolupráce ZŠ, SŠ a SOU Plzeňského kraje, ZČU v Plzni, Techmania Science Center, významných zaměstnavatelů v regionu, města Plzně a Plzeňského kraje.

Empirické výzkumy zaměřené na dovednosti dívek a chlapců a volbu povolání ukazují, že prostředí, ve kterém žáci vyrůstají a jsou vzděláváni, výrazně ovlivňuje jejich další představy o své budoucnosti. Zájem dívek o technické obory i úspěšnost v nich lze zvýšit přístupem jejich vyučujících a citlivou výukou.

V rámci workshopu se vyučující a výchovní poradci/poradkyně dozvěděli následující informace a diskutovali o příčinách a možnostech řešení malého počtu žen v technických a ICT oborech.

Jakou máme skutečně evidenci o schopnostech dívek uspět v technických oborech
Jaké jsou nejčastější příčiny malého zájmu dívek o tyto obory
Jaké existují prostředky jak podpořit zájem dívek o technické obory
Jak se při komunikaci vyhnout stereotypům, které mohou dívky a chlapce ovlivňovat při jejich dalším studiu a budoucí volbě povolání
Jak postupovat při výuce technických předmětů, aby se staly více atraktivními pro dívky
Konkrétní příklady aktivit, které napomáhají zvýšení zájmu dívek o technické obory

Odborného workshopu dne 7. 11. 2014 v Plzni se zúčastnilo 15 vyučujících ze 13 základních škol celého Plzeňského kraje. Workshop vedla specialistka na téma rovnosti mužů a žen PhDr. Jaroslava Hasmanová Marhánková, Ph.D.

 

 

Více foto zde

 

Zpět„Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Prostřednictvím Norských fondů přispívá Norsko ke snižování sociálních a ekonomických rozdílů a posílení vzájemné spolupráce v Evropě. Podporuje především ochranu životního prostředí, výzkum a stipendia, rozvoj občanské společnosti, péči o zdraví, děti, rovnost žen a mužů či zkvalitnění justice. Program Dejme (že)nám šanci podporuje rovné příležitosti žen a mužů v pracovním i osobním životě a prevenci a pomoc obětem domácího násilí v České republice. Spravuje ho Nadace Open Society Fund Praha, která od roku 1992 rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice.“

Norway grants