Ženy a technika


Technika a ICT - Cherchez la femme !

Podpora odbourávání genderové segregace v Plzeňském kraji

Realizované akce

WORKSHOP PRO VYUČUJÍCÍ A VÝCHOVNÉ PORADCE/PORADKYNĚ 23. 2., 4. 3. a 14. 03. 2016, Plzeň

„Technika a ICT – Cherchez la femme ! Podpora odbourávání genderové segregace v Plzeňském kraji“ registrační číslo projektu 248

Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.
Hlavním cílem projektu je zvýšení zájmu dívek o studium technických a ICT oborů pomocí souboru komplexních aktivit a úzké spolupráce ZŠ, SŠ a SOU Plzeňského kraje, ZČU v Plzni, Techmania Science Center, významných zaměstnavatelů v regionu, města Plzně a Plzeňského kraje.

Odborných workshopů pro vyučující se zúčastnilo 23 pedagogů ze základních a středních škol z celého Plzeňského kraje, zástupci Úřadu práce, Info Kariéra a Domu digitálních dovedností. Workshop vedla specialistka na téma rovnosti mužů a žen PhDr. Jaroslava Hasmanová Marhánková, Ph.D.


V rámci workshopu se vyučující dozvěděli, jaké jsou nejčastější příčiny malého zájmu dívek o techniku, jak podpořit jejich zájem, jak se při komunikaci vyhnout stereotypům, které mohou dívky a chlapce ovlivňovat při jejich dalším studiu a budoucí volbě povolání. Byly prodiskutovány konkrétní příklady aktivit, které napomáhají zvýšení zájmu dívek o technické obory.

 

 

Více foto zde

 

Zpět„Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Prostřednictvím Norských fondů přispívá Norsko ke snižování sociálních a ekonomických rozdílů a posílení vzájemné spolupráce v Evropě. Podporuje především ochranu životního prostředí, výzkum a stipendia, rozvoj občanské společnosti, péči o zdraví, děti, rovnost žen a mužů či zkvalitnění justice. Program Dejme (že)nám šanci podporuje rovné příležitosti žen a mužů v pracovním i osobním životě a prevenci a pomoc obětem domácího násilí v České republice. Spravuje ho Nadace Open Society Fund Praha, která od roku 1992 rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice.“

Norway grants