Ženy a technika


Technika a ICT - Cherchez la femme !

Podpora odbourávání genderové segregace v Plzeňském kraji

Realizované akce

WORKSHOP PRO VYUČUJÍCÍ A VÝCHOVNÉ PORADCE/PORADKYNĚ 14. 12. 2015, PLZEŇ

„Technika a ICT – Cherchez la femme ! Podpora odbourávání genderové segregace v Plzeňském kraji“ registrační číslo projektu 248

Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.
Hlavním cílem projektu je zvýšení zájmu dívek o studium technických a ICT oborů pomocí souboru komplexních aktivit a úzké spolupráce ZŠ, SŠ a SOU Plzeňského kraje, ZČU v Plzni, Techmania Science Center, významných zaměstnavatelů v regionu, města Plzně a Plzeňského kraje.

Empirické výzkumy zaměřené na dovednosti dívek a chlapců a volbu povolání ukazují, že prostředí, ve kterém žáci vyrůstají a jsou vzděláváni, výrazně ovlivňuje jejich další představy o své budoucnosti. Zájem dívek o technické obory i úspěšnost v nich lze zvýšit přístupem jejich vyučujících a citlivou výukou.
V rámci workshopu se vyučující a výchovní poradci/poradkyně dozvěděli následující informace a diskutovali o příčinách a možnostech řešení malého počtu žen v technických a ICT oborech.
 Jakou máme skutečně evidenci o schopnostech dívek uspět v technických oborech
 Jaké jsou nejčastější příčiny malého zájmu dívek o tyto obory
 Jaké existují prostředky jak podpořit zájem dívek o technické obory
 Jak se při komunikaci vyhnout stereotypům, které mohou dívky a chlapce ovlivňovat při jejich dalším studiu a budoucí volbě povolání
 Jak postupovat při výuce technických předmětů, aby se staly více atraktivními pro dívky
 Konkrétní příklady aktivit, které napomáhají zvýšení zájmu dívek o technické obory
Odborného workshopu dne 14. 12. 2015 v Plzni se zúčastnilo celkem 8 zástupců základních škol, 2 kariéroví poradci z Informačně vzdělávacího střediska Plzeňského kraje a 3 zástupkyně krajských poboček Úřadu práce ČR. Workshop vedla specialistka na téma rovnosti mužů a žen PhDr. Jaroslava Hasmanová Marhánková, Ph.D.

 

 

Více foto zde

 

Zpět„Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Prostřednictvím Norských fondů přispívá Norsko ke snižování sociálních a ekonomických rozdílů a posílení vzájemné spolupráce v Evropě. Podporuje především ochranu životního prostředí, výzkum a stipendia, rozvoj občanské společnosti, péči o zdraví, děti, rovnost žen a mužů či zkvalitnění justice. Program Dejme (že)nám šanci podporuje rovné příležitosti žen a mužů v pracovním i osobním životě a prevenci a pomoc obětem domácího násilí v České republice. Spravuje ho Nadace Open Society Fund Praha, která od roku 1992 rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice.“

Norway grants