Ženy a technika


Technika a ICT - Cherchez la femme !

Podpora odbourávání genderové segregace v Plzeňském kraji

Realizované akce

UKÁZKOVÝ DEN TECHNICKÝCH OBORŮ 5. 11. 2014 - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A FINANČNÍCH SLUŽEB, PLZEŇ

„Technika a ICT – Cherchez la femme ! Podpora odbourávání genderové segregace v Plzeňském kraji“ registrační číslo projektu 248

„Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Program Dejme (že)nám šanci podporuje rovné příležitosti žen a mužů v pracovním i osobním životě a prevenci a pomoc obětem domácího násilí v České republice. Spravuje ho Nadace Open Society Fund Praha, která od roku 1992 rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice.“

Hlavním cílem projektu je snížení genderové segregace ve vzdělávání v Plzeňském kraji a zvýšení zájmu dívek o studium technických a ICT oborů pomocí souboru komplexních aktivit a úzké spolupráce ZŠ, SŠ a SOU Plzeňského kraje, ZČU v Plzni, Techmania Science Center, významných zaměstnavatelů v regionu, města Plzně a Plzeňského kraje.

Aktivity pro žákyně a učitele ZŠ:
Besedy s profesními odbornicemi
Ukázkové dny technických a ICT oborů na SŠ a SOU Plzeňského kraje
Workshopy v Techmania Science Center
Exkurze do firem
Workshopy pro učitele a výchovné a kariérní poradce/poradkyně

PROPAGOVANÉ OBORY: LOGISTICKÉ A FINANČNÍ SLUŽBY, MANIPULANT POŠTOVNÍHO PROVOZU A PŘEPRAVY

Dne 05. 11. 2015 proběhl ukázkový den SŠ INFIS, kterého se zúčastnilo 19 dívek ze ZŠ T.G.Masaryka Rokycany s výchovnou poradkyní Evou Benediktovou.
Úvodem byly účastnice ukázkového dne seznámeny s cílem projektu „Technika a ICT - Cherchez la femme !“ a konkrétními projektovými aktivitami. RNDr. Lenka Holubová přivítala žákyně základní školy, představila jim jednotlivé studijní obory a seznámila je s úspěchy školy. Poté měly dívky možnost prohlédnout si některé z učeben pro výuku předmětů z oboru Informační technologie.
Žákyně byly rozděleny na dvě skupiny. První skupina se dozvěděla informace o logistice, typech čárových kódů a jejich významu, vyzkoušely si práci s registračními pokladnami a podnikovým informačním systémem Helios. Druhá skupina si vyzkoušela různé role, které může vykonávat manipulant poštovního provozu – práce s bankovkami, správné vyplnění poštovních dokladů, skládání krabic na čas. Poté se děvčata na svých stanovištích vyměnila.

 

 

Více foto zde

 

Zpět„Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Prostřednictvím Norských fondů přispívá Norsko ke snižování sociálních a ekonomických rozdílů a posílení vzájemné spolupráce v Evropě. Podporuje především ochranu životního prostředí, výzkum a stipendia, rozvoj občanské společnosti, péči o zdraví, děti, rovnost žen a mužů či zkvalitnění justice. Program Dejme (že)nám šanci podporuje rovné příležitosti žen a mužů v pracovním i osobním životě a prevenci a pomoc obětem domácího násilí v České republice. Spravuje ho Nadace Open Society Fund Praha, která od roku 1992 rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice.“

Norway grants