Ženy a technika


Technika a ICT - Cherchez la femme !

Podpora odbourávání genderové segregace v Plzeňském kraji

Realizované akce

UKÁZKOVÝ DEN TECHNICKÝCH OBORŮ 9. 12. 2014 - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A FINANČNÍCH SLUŽEB, PLZEŇ

„Technika a ICT – Cherchez la femme ! Podpora odbourávání genderové segregace v Plzeňském kraji“ registrační číslo projektu 248

„Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Program Dejme (že)nám šanci podporuje rovné příležitosti žen a mužů v pracovním i osobním životě a prevenci a pomoc obětem domácího násilí v České republice. Spravuje ho Nadace Open Society Fund Praha, která od roku 1992 rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice.“

Hlavním cílem projektu je snížení genderové segregace ve vzdělávání v Plzeňském kraji a zvýšení zájmu dívek o studium technických a ICT oborů pomocí souboru komplexních aktivit a úzké spolupráce ZŠ, SŠ a SOU Plzeňského kraje, ZČU v Plzni, Techmania Science Center, významných zaměstnavatelů v regionu, města Plzně a Plzeňského kraje.

Aktivity pro žákyně a učitele ZŠ:
Besedy s profesními odbornicemi
Ukázkové dny technických a ICT oborů na SŠ a SOU Plzeňského kraje
Workshopy v Techmania Science Center
Exkurze do firem
Workshopy pro učitele a výchovné a kariérní poradce/poradkyně

PROPAGOVANÉ OBORY: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Dne 9. 12. 2014 proběhl ukázkový den SŠ INFIS, kterého se zúčastnilo 10 dívek z 2. ZŠ Plzeň s Mgr. Kurkovou a 10 dívek z 11. ZŠ s Mgr. Dojtsákem.
Úvodem byly účastnice ukázkového dne seznámeny s cílem projektu „Technika a ICT - Cherchez la femme !“ a konkrétními projektovými aktivitami. Ing. Šmídl přivítal žákyně základní školy a seznámil je s úspěchy školy. Žáci SŠ INFIS představili dívkám ze ZŠ jednotlivé obory, které se na škole vyučují.
Další část byla věnována bezpečnosti práce.
Žákyně byly rozděleny na dvě skupiny. První skupina se věnovala prohlídce školy a sledování ročníkových prací žáků SŠ INFIS.
Druhá skupina byla rozdělena na tři stanoviště. Na prvním stanovišti si dívky zkoušely programování HTML, JAVA a C. Druhé stanoviště bylo zaměřeno na mechanickou část počítače, dívky si zkoušely stolní počítač a jednotlivé komponenty rozebrat a následně zase složit. Třetí stanoviště bylo zaměřeno propojování UTP kabelů k internetu. Skupinka se vystřídala na všech stanovištích.
Po té se obě skupiny prostřídaly.

 

 

Více foto zde

 

Zpět„Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Prostřednictvím Norských fondů přispívá Norsko ke snižování sociálních a ekonomických rozdílů a posílení vzájemné spolupráce v Evropě. Podporuje především ochranu životního prostředí, výzkum a stipendia, rozvoj občanské společnosti, péči o zdraví, děti, rovnost žen a mužů či zkvalitnění justice. Program Dejme (že)nám šanci podporuje rovné příležitosti žen a mužů v pracovním i osobním životě a prevenci a pomoc obětem domácího násilí v České republice. Spravuje ho Nadace Open Society Fund Praha, která od roku 1992 rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice.“

Norway grants