Ženy a technika


Technika a ICT - Cherchez la femme !

Podpora odbourávání genderové segregace v Plzeňském kraji

Realizované akce

UKÁZKOVÝ DEN TECHNICKÝCH OBORŮ 16. 12. 2015 – SPŠ DOPRAVNÍ PLZEŇ

„Technika a ICT – Cherchez la femme ! Podpora odbourávání genderové segregace v Plzeňském kraji“ registrační číslo projektu 248

„Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Program Dejme (že)nám šanci podporuje rovné příležitosti žen a mužů v pracovním i osobním životě a prevenci a pomoc obětem domácího násilí v České republice. Spravuje ho Nadace Open Society Fund Praha, která od roku 1992 rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice.“

Hlavním cílem projektu je snížení genderové segregace ve vzdělávání v Plzeňském kraji a zvýšení zájmu dívek o studium technických a ICT oborů pomocí souboru komplexních aktivit a úzké spolupráce ZŠ, SŠ a SOU Plzeňského kraje, ZČU v Plzni, Techmania Science Center, významných zaměstnavatelů v regionu, města Plzně a Plzeňského kraje.

Aktivity pro žákyně 7., 8. a 9. tříd ZŠ
Besedy s profesními odbornicemi
Ukázkové dny technických a ICT oborů na SŠ a SOU Plzeňského kraje
Workshopy v Techmania Science Center v Plzni
Exkurze do firem
Workshopy pro učitele a výchovné a kariérní poradce/poradkyně


PROPAGOVANÉ OBORY: PROVOZ A EKONOMIKA DOPRAVY – LOGISTIKA A ZASILATELSTVÍ, SILNIČNÍ DOPRAVA

Dne 16. 12. 2015 proběhl ukázkový den SPŠ dopravní Plzeň, kterého se zúčastnilo 20 dívek z 20. ZŠ Plzeň s paní Michalou Šaškovou.
Úvodem byly účastnice ukázkového dne seznámeny s cílem projektu „Technika a ICT - Cherchez la femme !“ a konkrétními projektovými aktivitami. Dále dívky přivítal Ing. Vladimír Baxa a Ing. Jana Jindřichová a v krátkosti jim představili školu a samotný průběh ukázkového dne.
První část ukázkového dne byla věnována monitoringu životního prostředí s panem Václavem Švábem ze sdružení ENVIC, který si formou besedy s dívkami povídal o vytápění domů a úniku tepla. Dále jim ukázal, jak se měří meteorologické údaje – pomocí přístroje na měření hluku, přístrojem na měření hladiny světla, termokamerou a přístrojem na měření CO2, kdy si jednotlivé měření mohly dívky vyzkoušet a nakonec se i termokamerou vyfotografovat.
Ve druhé části byly dívky rozděleny do 2 skupin, kdy první skupina vyznačovala CHKO na mapu České republiky a zkoušela si vypočítat ekologickou stopu a dále jim byl představen celý obor Mechanizace a služby se zaměřením na Ekologii, druhá skupina si mohla prohlédnout zahradní techniku. Děvčatům byly předvedeny činnosti jako např. ostření sekery, poté se dozvěděla, jak funguje malotraktor a v závěru si mohla jednotlivě vyzkoušet i samotnou jízdu na něm. Nakonec se obě skupiny vyměnily.

 

 

Více foto zde

 

Zpět„Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Prostřednictvím Norských fondů přispívá Norsko ke snižování sociálních a ekonomických rozdílů a posílení vzájemné spolupráce v Evropě. Podporuje především ochranu životního prostředí, výzkum a stipendia, rozvoj občanské společnosti, péči o zdraví, děti, rovnost žen a mužů či zkvalitnění justice. Program Dejme (že)nám šanci podporuje rovné příležitosti žen a mužů v pracovním i osobním životě a prevenci a pomoc obětem domácího násilí v České republice. Spravuje ho Nadace Open Society Fund Praha, která od roku 1992 rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice.“

Norway grants