Ženy a technika


Technika a ICT - Cherchez la femme !

Podpora odbourávání genderové segregace v Plzeňském kraji

Realizované akce

UKÁZKOVÝ DEN TECHNICKÝCH OBORŮ FST ZČU V PLZNI

projekt „Technika a ICT - Cherchez la femme !“

Dne 18. 03. 2016 proběhl ukázkový den na Fakultě strojní ZČU v Plzni. Akce proběhla v rámci projektu „Technika a ICT - Cherchez la femme !“, který realizuje Akademie HK PK při Regionální hospodářské komoře Plzeňského kraje.
V rámci ukázkového dne na Fakultě strojní (FST) mělo 14 dívek z plzeňského Masarykova gymnázia možnost seznámit se s fakultními laboratořemi, díky Mgr. Šárce Kuthanové se dozvědět bližší informace o jednotlivých studijních oborech, o uplatnění na trhu práce a především si vyzkoušet praktickou stránku studia.
Pod vedením Ing. Davida Bricína se dívky dozvěděly základní poznatky o slévání, tavení, tváření a svařování materiálů, viděly praktické ukázky odlévání cínu do forem a samy si mohly dolévání vyzkoušet. K tomu účelu jim kolegové z FST připravili velmi zajímavé materiály.
Společně s doc. Ing. Josefem Formánkem, Ph.D. si vyzkoušely základní postupy při úpravě různých materiálů – vyrobily si „placky“ s vlastními kreativními motivy a slogany, vyřezávaly z polystyrenu pomocí pilky s tavným drátem, seznámily se a vyzkoušely si 3D tisk.
Kateřina Kašová představila dívkám UWB Racing, mezifakultní projekt, jehož cílem je postavit monopost závodního vozu kategorie Formule SAE a zúčastnit se mezinárodní soutěž univerzitních týmů.
Velký úspěch u dívek měla také jízda na elektromotocyklu, který navrhl a sestrojil tým vývojářů FST pod vedením doc. Ing. Formánka, Ph.D.
DĚKUJEME STUDENTKÁM MASARYKOVA GYMNÁZIA ZA ÚŽASNOU SPOLUPRÁCI A NADŠENÍ, S JAKÝM SE DO VŠECH NAŠICH AKTIVIT ZAPOJOVALY! DÍKY VÁM NÁS NAŠE PRÁCE BAVÍ.

Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

Logo

 

 

Více foto zde

 

Zpět„Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Prostřednictvím Norských fondů přispívá Norsko ke snižování sociálních a ekonomických rozdílů a posílení vzájemné spolupráce v Evropě. Podporuje především ochranu životního prostředí, výzkum a stipendia, rozvoj občanské společnosti, péči o zdraví, děti, rovnost žen a mužů či zkvalitnění justice. Program Dejme (že)nám šanci podporuje rovné příležitosti žen a mužů v pracovním i osobním životě a prevenci a pomoc obětem domácího násilí v České republice. Spravuje ho Nadace Open Society Fund Praha, která od roku 1992 rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice.“

Norway grants