Ženy a technika


Technika a ICT - Cherchez la femme !

Podpora odbourávání genderové segregace v Plzeňském kraji

Realizované akce

UKÁZKOVÝ DEN TECHNICKÝCH OBORŮ FST ZČU V PLZNI

projekt „Technika a ICT - Cherchez la femme !“

Dne 01. 04. 2016 proběhly další ukázkové dny na Fakultě strojní ZČU v Plzni. Akce byly součástí oblíbeného projektu „Technika a ICT - Cherchez la femme !“, který realizuje Akademie HK PK při Regionální hospodářské komoře Plzeňského kraje.

V rámci ukázkových dnů na Fakultě strojní (FST) mělo 21 dívek ze Střední školy informatiky a finančních služeb, Plzeň možnost seznámit se s fakultními laboratořemi, díky Mgr. Šárce Kuthanové se dozvědět bližší informace o jednotlivých studijních oborech, o uplatnění na trhu práce a především si vyzkoušet praktickou stránku studia.

Pod vedením Ing. Davida Bricína a Ing. Šimečka dívky zjistily základní poznatky o slévání, tavení, tváření a svařování materiálů, viděly praktické ukázky odlévání cínu do forem a samy si mohly dolévání vyzkoušet. K tomu účelu jim kolegové z FST opět připravili velmi příjemný materiál.

Společně s doc. Ing. Josefem Formánkem, Ph.D. si vyzkoušely základní postupy při úpravě různých materiálů – vyrobily si „placky“ a magnety s vlastními kreativními motivy a slogany, vyzkoušely si 3D tisk.

Kateřina Kašová představila dívkám UWB Racing Team Plzeň, mezifakultní projekt a tým, jehož cílem je postavit monopost závodního vozu kategorie Formule SAE a zúčastnit se mezinárodní soutěž univerzitních týmů. Úspěch u dívek měla také jízda na elektrokoloběžkách, které navrhl a sestrojil tým vývojářů FST pod vedením doc. Ing. Formánka, Ph.D.

Na katedře průmyslového inženýrství a managementu se dívky díky Ing. Jiřímu Polcarovi mohly na okamžik přesunout do virtuální reality – vyzkoušely si nejen 3D hry, ale dozvěděly se i o projektu pro Psychiatrickou kliniku při Fakultní nemocnici Plzeň, který by měl pomoci při léčbě závislosti na alkoholu.

Ukázkové dny jsme společně zakončily teoretickým výkladem i praktickou ukázkou na katedře technologie obrábění.

Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

Logo

 

 

Více foto zde

 

Zpět„Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Prostřednictvím Norských fondů přispívá Norsko ke snižování sociálních a ekonomických rozdílů a posílení vzájemné spolupráce v Evropě. Podporuje především ochranu životního prostředí, výzkum a stipendia, rozvoj občanské společnosti, péči o zdraví, děti, rovnost žen a mužů či zkvalitnění justice. Program Dejme (že)nám šanci podporuje rovné příležitosti žen a mužů v pracovním i osobním životě a prevenci a pomoc obětem domácího násilí v České republice. Spravuje ho Nadace Open Society Fund Praha, která od roku 1992 rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice.“

Norway grants