Ženy a technika


Technika a ICT - Cherchez la femme !

Podpora odbourávání genderové segregace v Plzeňském kraji

Realizované akce

UKÁZKOVÝ DEN TECHNICKÝCH OBORŮ FST ZČU V PLZNI

projekt „Technika a ICT - Cherchez la femme !“

Dne 21. 03. 2016 proběhly další ukázkové dny na Fakultě strojní ZČU v Plzni. Akce byly součástí oblíbeného projektu „Technika a ICT - Cherchez la femme !“, který realizuje Akademie HK PK při Regionální hospodářské komoře Plzeňského kraje.
V rámci ukázkového dne na Fakultě strojní (FST) mělo 27 dívek z Gymnázia Tachov možnost seznámit se s fakultními laboratořemi, díky Mgr. Šárce Kuthanové se dozvědět bližší informace o jednotlivých studijních oborech, o uplatnění na trhu práce a především si vyzkoušet praktickou stránku studia.
Pod vedením Ing. Davida Bricína se dívky dozvěděly základní poznatky o slévání, tavení, tváření a svařování materiálů, viděly praktické ukázky odlévání cínu do forem a samy si mohly dolévání vyzkoušet. K tomu účelu jim kolegové z FST opět připravili velmi příjemný materiál
Společně s doc. Ing. Josefem Formánkem, Ph.D. si vyzkoušely základní postupy při úpravě různých materiálů – vyrobily si „placky“ s vlastními kreativními motivy a slogany, vyřezávaly z polystyrenu pomocí pilky s tavným drátem, seznámily se a vyzkoušely si 3D tisk.
Kateřina Kašová představila dívkám UWB Racing Team Plzeň, mezifakultní projekt, jehož cílem je postavit monopost závodního vozu kategorie Formule SAE a zúčastnit se mezinárodní soutěž univerzitních týmů. Velký úspěch u dívek měla také jízda na elektromotocyklu, který navrhl a sestrojil tým vývojářů FST pod vedením doc. Ing. Formánka, Ph.D.
Část dívek využila možnosti zúčastnit se přednášky Igora Ivanoviče Gramotkina, generálního ředitele Černobylské jaderné elektrárny na téma „30 let od Černobylské havárie - etapy transformace“, která se v době ukázkového dne konala na Západočeské univerzitě v Plzni.

Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

Logo

 

 

Více foto zde

 

Zpět„Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Prostřednictvím Norských fondů přispívá Norsko ke snižování sociálních a ekonomických rozdílů a posílení vzájemné spolupráce v Evropě. Podporuje především ochranu životního prostředí, výzkum a stipendia, rozvoj občanské společnosti, péči o zdraví, děti, rovnost žen a mužů či zkvalitnění justice. Program Dejme (že)nám šanci podporuje rovné příležitosti žen a mužů v pracovním i osobním životě a prevenci a pomoc obětem domácího násilí v České republice. Spravuje ho Nadace Open Society Fund Praha, která od roku 1992 rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice.“

Norway grants