Ženy a technika


Technika a ICT - Cherchez la femme !

Podpora odbourávání genderové segregace v Plzeňském kraji

Realizované akce

UKÁZKOVÝ DEN TECHNICKÝCH OBORŮ FAV ZČU V PLZNI

projekt "Technika a ICT - Cherchez la femme !"

Dne 08. 01. 2016 proběhl již 6. ukázkový den na Katedře informatiky a výpočetní techniky Fakulty aplikovaných věd ZČU v Plzni. Akce proběhla v rámci projektu „Technika a ICT - Cherchez la femme !“, který realizuje Akademie HK PK při Regionální hospodářské komoře Plzeňského kraje. Hlavním cílem projektu je zvýšení zájmu dívek o technické vzdělávání.
Akce se zúčastnilo 18 studentek z Masarykova gymnázia Plzeň společně s Mgr. Petrou Komprdovou. Úvodem se dívky dozvěděly něco málo o teorii fotografování a poté si již první skupina se proměnila ve fotografky a modelky a dozvěděly se, jak správně a maximálně využívat všechny funkce fotoaparátů tak, aby výsledné fotografie byly optimální. Naučily se pracovat např. s časováním, změkčováním stínů, zachycením věcí a osob v pohybu apod. Druhá skupina si vyzkoušela kouzlení se softwarem na úpravu fotografií. Na závěr se dívky dozvěděly něco o výrobě hologramů a některé z hologramů mohly v laboratořích katedry informatiky a výpočetní techniky Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni také vidět. Ve fotogalerii je především fotodokumentace, kterou pořizovaly samy studentky Masarykova gymnázia – jejich kreativní a profesionální přístup ocenili i lektoři z Fakulty aplikovaných věd ZČU a náš realizační tým se přidává – děkujeme!

Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

Logo

 

>

 

>

Více foto zde

 

Zpět„Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Prostřednictvím Norských fondů přispívá Norsko ke snižování sociálních a ekonomických rozdílů a posílení vzájemné spolupráce v Evropě. Podporuje především ochranu životního prostředí, výzkum a stipendia, rozvoj občanské společnosti, péči o zdraví, děti, rovnost žen a mužů či zkvalitnění justice. Program Dejme (že)nám šanci podporuje rovné příležitosti žen a mužů v pracovním i osobním životě a prevenci a pomoc obětem domácího násilí v České republice. Spravuje ho Nadace Open Society Fund Praha, která od roku 1992 rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice.“

Norway grants