Ženy a technika


Technika a ICT - Cherchez la femme !

Podpora odbourávání genderové segregace v Plzeňském kraji

Realizované akce

UKÁZKOVÝ DEN TECHNICKÝCH OBORŮ FAV ZČU V PLZNI

projekt "Technika a ICT - Cherchez la femme !"

Dne 08. 12. 2015 proběhl ukázkový den na Katedře matematiky Fakulty aplikovaných věd ZČU v Plzni. Akce proběhla v rámci projektu „Technika a ICT - Cherchez la femme !“, který realizuje Akademie HK PK při Regionální hospodářské komoře Plzeňského kraje. Hlavním cílem projektu je zvýšení zájmu dívek o technické vzdělávání.

Akce se zúčastnilo 20 studentek z Gymnázia a Střední odborné školy Plasy společně se svými kantory Mgr. Jaroslava Domabylová a Mgr. Jiří Motis.

Ukázkový den byl zahájen představením projektu Akademie HK PK s názvem Technika a ICT – Cherchez la femme!, a poté doc. Ing. Pavel Baroch, Ph.D. (proděkan pro rozvoj a vnější vztahy) představil multidisciplinární studijní obory FAV a zdůraznil důležitost správné motivace ke studiu.
V první části ukázkového dne jsme se seznámily s M. C. Escherem a jeho uměleckou tvorbou, která představuje vizualizaci matematických principů z oblasti prostorové geometrie. Oblíbil si především tzv. metamorfózy, mozaiky, které dokáží měnit tvar a vzájemně na sebe působit (více viz www.mcescher.com). Tvorbu mozaik podle Eschera si studentky mohly také vyzkoušet.
V druhé části Ing. Jan Čepička, Ph.D., zaujal dívky svým výkladem o vnímání světa prostřednictvím matematiky. Seznámil je mimo jiné s termíny Mandelbrotova množina a fraktály, skrze které je možné modelovat řadu přírodních tvarů (např. hory, mraky). A pozornost dívek upoutal také webový portál www.wolframalpha.com, který se jim jistě stane vítaným pomocníkem při studiu.

V posledním bloku se studentky pod vedením RNDr. Světlany Tomiczkové, Ph.D. dozvěděly o základech diferenciální geometrie křivek a ploch, které jsou podstatné pro formulaci úlohy minimalizace ploch. Základní typy minimálních ploch (catenoid a helicoid) byly přiblíženy na konkrétních příkladech, aby si je studentky dokázaly představit (např. helicoid jako šroubovici DNA či pravotočivé/levotočivé schodiště). A poté si dívky mohly vyzkoušet vytvořit tyto tvary z mýdlové vody.

Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

Logo

 

 

Více foto zde

 

Zpět„Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Prostřednictvím Norských fondů přispívá Norsko ke snižování sociálních a ekonomických rozdílů a posílení vzájemné spolupráce v Evropě. Podporuje především ochranu životního prostředí, výzkum a stipendia, rozvoj občanské společnosti, péči o zdraví, děti, rovnost žen a mužů či zkvalitnění justice. Program Dejme (že)nám šanci podporuje rovné příležitosti žen a mužů v pracovním i osobním životě a prevenci a pomoc obětem domácího násilí v České republice. Spravuje ho Nadace Open Society Fund Praha, která od roku 1992 rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice.“

Norway grants