Ženy a technika


Technika a ICT - Cherchez la femme !

Podpora odbourávání genderové segregace v Plzeňském kraji

Realizované akce - Strana 9

EXKURZE DO FIRMY RYOR 23. 3. 2015

Úvodem exkurze byla děvčata rozdělena na dvě skupinky, obě skupinky se postupně vydaly na prohlídku výroby. Děvčata viděla výrobu kosmetiky od počátku až do konce. Podívaly se do míst, kde jsou přijímány suroviny pro výrobu kosmetických přípravků ...

Více informací

EXKURZE DO FIRMY HASELMEIER S. R. O. 20. 3. 2015

V úvodu exkurze byla děvčata seznámena s projektem Technika a ICT – Cherchez la femme !, poté je přivítala paní Renata Eckertová, od které se dozvěděla velice poutavý osobní příběh o jejím vstupu do techniky, dále viděla prezentaci o vzniku a historii společnosti...

Více informací

EXKURZE DO FIRMY SYSTHERM S.R.O. 19. 3. 2015

Úvodem exkurze byla děvčata uvedena do zasedací místnosti ve firmě, kde jim byla podrobně pracovnicí společnosti představena firma a její činnosti, popsány výrobky, které firma vyrábí. Dívky se také seznámily s generálním ředitelem společnosti...

Více informací

EXKURZE DO FIRMY ŠKODA TRANSPORTATION A. S. 19. 3. 2015

úvodu exkurze byla děvčata seznámena s projektem Technika a ICT – Cherchez la femme !, poté se dozvěděla v krátkosti o vzniku a historii společnosti, její působnosti, výrobě a zakázkách a vyslechla si informace o nabízených možnostech pro studenty...

Více informací

UKÁZKOVÝ DEN TECHNICKÝCH OBORŮ FEL ZČU V PLZNI

Úvodem byly účastnice ukázkového dne seznámeny s cílem projektu a konkrétními projektovými aktivitami a organizačním zabezpečením akce. Ukázkový den byl zaměřen na kreativní chemii – dívky pod odborným vedením provedly syntézu...

Více informací

UKÁZKOVÝ DEN TECHNICKÝCH OBORŮ FEL ZČU V PLZNI

Úvodem byly účastnice ukázkového dne seznámeny s cílem projektu a konkrétními projektovými aktivitami a organizačním zabezpečením akce. Ukázkový den byl zaměřen na kreativní chemii – dívky pod odborným vedením provedly syntézu...

Více informací

EXKURZE DO FIRMY KEY PLASTIC JANOVICE 17. 3. 2015

Úvodem exkurze byla děvčata rozdělena na dvě skupinky, z nichž jedna se šla podívat do výrobního procesu a druhá zůstala v zasedací místnosti, kde Ing. Jana Hamplová podrobně seznámila dívky se společností....

Více informací

EXKURZE DO FIRMY BOHEMIA SEKT, S. R. O. 16. 3. 2015

Úvodem exkurze bylo děvčatům puštěno krátké video o společnosti, jejím vzniku a historii, včetně základních informací o chodu společnosti. Dále si vyslechla informace o výrobě šumivých vín a také jednotlivých vinařstvích.....

Více informací

UKÁZKOVÝ DEN TECHNICKÝCH OBORŮ RICE, FEL ZČU V PLZNI

Dne 5. 3. 2015 proběhl ukázkový den na Regionálním inovačním centru elektrotechniky na FEL ZČU v Plzni. Akce se konala v rámci projektu „Technika a ICT - Cherchez la femme !“, který realizuje Akademie HK PK při Regionální hospodářské komoře Plzeňského kraje......

Více informací

UKÁZKOVÝ DEN TECHNICKÝCH OBORŮ 4. 3. 2015 FEL ZČU V PLZNI

Dne 4. 3. 2015 proběhl ukázkový den na FEL ZČU v rámci projektu „Technika a ICT - Cherchez la femme !“, který realizuje Akademie HK PK při Regionální hospodářské komoře Plzeňského kraje. Hlavním cílem je zvýšení zájmu dívek o technické vzdělávání.....

Více informací


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


„Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Prostřednictvím Norských fondů přispívá Norsko ke snižování sociálních a ekonomických rozdílů a posílení vzájemné spolupráce v Evropě. Podporuje především ochranu životního prostředí, výzkum a stipendia, rozvoj občanské společnosti, péči o zdraví, děti, rovnost žen a mužů či zkvalitnění justice. Program Dejme (že)nám šanci podporuje rovné příležitosti žen a mužů v pracovním i osobním životě a prevenci a pomoc obětem domácího násilí v České republice. Spravuje ho Nadace Open Society Fund Praha, která od roku 1992 rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice.“

Norway grants