Ženy a technika


Technika a ICT - Cherchez la femme !

Podpora odbourávání genderové segregace v Plzeňském kraji

Realizované akce - Strana 7

EXKURZE DO FIRMY BOHEMIA SEKT, S. R. O. 11. 5. 2015

Úvodem exkurze bylo děvčatům puštěno krátké video o společnosti, jejím vzniku a historii, včetně základních informací o chodu společnosti. Dále si vyslechla informace o výrobě šumivých vín a také jednotlivých vinařstvích, která patří společnosti Bohemia Sekt, s. r. o....

Více informací

EXKURZE DO FIRMY SYSTHERM S.R.O. 6. 5. 2015

Úvodem exkurze byla děvčata uvedena do zasedací místnosti ve firmě, kde jim byla podrobně pracovnicí společnosti představena firma a její činnosti, popsány výrobky, které firma vyrábí. Pracovnice firmy popsala, čím se ona sama ve firmě zabývá a na jaké pracuje ...

Více informací

EXKURZE DO FIRMY TROST AUTO SERVICE TECHNIK 30. 4. 2015

Úvodem exkurze byla děvčata seznámena s historií firmy a jejím vývojem až do současné podoby. Po té se všichni vydaly na prohlídku skladu. Dívky viděly, jak se skladují jednotlivé náhradní díly do aut, co je potřeba zabezpečit, aby nedošlo k žádnému úrazu ...

Více informací

EXKURZE DO FIRMY DOPLA PAP 29. 4. 2015

Úvodem exkurze byla děvčata v krátkosti seznámena s historií a činností firmy, poté byla rozdělena do dvou skupinek. Každá skupinka se pak vydala na prohlídku provozu. Děvčata viděla výrobu plastových a papírových kelímků nebo tácků od ...

Více informací

EXKURZE DO FIRMY KEY PLASTIC JANOVICE 27. 4. 2015

Úvodem exkurze byla děvčata rozdělena na dvě skupinky. Jedna skupinka šla do výroby na prohlídku výrobního procesu a druhá se shromáždila v zasedací místnosti, kde jim Ing. Jana Hamplová představila firmu. Dívky shlédly prezentaci, kde se dozvěděly..

Více informací

EXKURZE DO FIRMY GERRESHEIMER S.R.O. 24. 4. 2015

Gerresheimer Horšovský Týn je česko-německá firma, která se zabývá výrobou plastových komponentů, které se používají ve farmaceutickém průmyslu a zdravotnictví. V Horšovském Týně aktuálně pracuje 730 zaměstnanců v třech směnách..

Více informací

EXKURZE DO FIRMY DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC S. R. O. 23. 4. 2015

V úvodu exkurze byla děvčata seznámena s projektem Technika a ICT – Cherchez la femme !, poté se dozvěděla od vedoucího exkurze pana Mgr. Tomáše Matouška o vzniku a historii společnosti a jejích důležitých milnících...

Více informací

EXKURZE DO FIRMY ŠKODA JS A.S. 23. 4. 2015

Dívky se dozvěděly o historii firmy o Emilu Škodovi, čím se Škoda JS zabývá. Ing. Horák dívkám popsal činnosti jednotlivých oddělení závodu. V prezentaci dívky mohly vidět, kolik zaměstnanců pracuje v závodě, jaká je věková struktura....

Více informací

EXKURZE DO FIRMY RODENSTOCK ČR S.R.O. 22. 4. 2015

Firma Rodenstock ČR, s.r.o je jedinou firmou na světě vyrábějící brýlové čočky a obruby zároveň. V rámci jedinečného "Systému lepšího vidění" nabízí brýle, které představují perfektní kombinaci atraktivního designu a vysoce kvalitních čoček....

Více informací

EXKURZE DO FIRMY ŠKODA JS A.S. 16. 4. 2015

V úvodu exkurze se dívky shromáždily v zasedací místnosti, kde jim byla puštěna prezentace o firmě. Dívky se dozvěděly o historii firmy o Emilu Škodovi, čím se Škoda JS zabývá. Ing. Jan Zdebor dívkám popsal činnosti jednotlivých oddělení závodu....

Více informací


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


„Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Prostřednictvím Norských fondů přispívá Norsko ke snižování sociálních a ekonomických rozdílů a posílení vzájemné spolupráce v Evropě. Podporuje především ochranu životního prostředí, výzkum a stipendia, rozvoj občanské společnosti, péči o zdraví, děti, rovnost žen a mužů či zkvalitnění justice. Program Dejme (že)nám šanci podporuje rovné příležitosti žen a mužů v pracovním i osobním životě a prevenci a pomoc obětem domácího násilí v České republice. Spravuje ho Nadace Open Society Fund Praha, která od roku 1992 rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice.“

Norway grants