Ženy a technika


Technika a ICT - Cherchez la femme !

Podpora odbourávání genderové segregace v Plzeňském kraji

Realizované akce - Strana 5

BESEDA S PROFESNÍ ODBORNICÍ – Ing. OLGA PECHLÁTOVÁ 9. 6. 2015

Děvčata se dozvěděla, jaká úskalí paní Pechlátovou v jejích začátcích provázela od počáteční stáže v Belgii po negativní přístup a podceňování ze strany mužů ji samotné jako mladé ženy v technice a zároveň si vyslechla, co je...

Více informací

BESEDA S PROFESNÍ ODBORNICÍ – Ing. OLGA PECHLÁTOVÁ 9. 6. 2015

Úvodem besedy byly dívky seznámeny s projektem Technika a ICT – Cherchez la femme ! Poté se ujala slova paní Olga Pechlátová, která dívkám vyprávěla svůj poutavý osobní příběh o cestě do techniky, kdy začínala jako studentka Obchodní akademie,...

Více informací

BESEDA S PROFESNÍ ODBORNICÍ – Ing. VERONIKA ŠÍMOVÁ 8. 6. 2015

Děvčata se dozvěděla zajímavé informace o práci Ing. Šímové s tenkovrstvými materiály a plazmovými technologiemi, o její zážitcích z parabolického letu, jaká úskalí ji provázela při studiu technického oboru a zároveň si vyslechla,...

Více informací

BESEDA S PROFESNÍ ODBORNICÍ – Mgr. JANA PONCAROVÁ 4. 6. 2015

Děvčata se dozvěděla, jaká úskalí paní Poncarovou provázela, jak se setkávala s negativní reakcí ze strany mužů a zároveň si vyslechla, co je na její práci zajímavé a co jí nejvíce baví. Během exkurze měly dívky možnost zeptat se, co je nejvíce zajímá...

Více informací

BESEDA S PROFESNÍ ODBORNICÍ – Mgr. JANA PONCAROVÁ 4. 6. 2015

Úvodem besedy byly dívky seznámeny s projektem Technika a ICT – Cherchez la femme ! Poté se ujala slova paní Jana Poncarová, která dívkám vyprávěla svůj poutavý osobní příběh o cestě do techniky, kdy začínala jako studentka Filozofické fakulty...

Více informací

BESEDA S PROFESNÍ ODBORNICÍ – Mgr. JANA PONCAROVÁ 4. 6. 2015

Děvčata se dozvěděla, jaká úskalí paní Poncarovou provázela, jak se setkávala s negativní reakcí ze strany mužů a zároveň si vyslechla, co je na její práci zajímavé a co jí nejvíce baví. Během exkurze měly dívky možnost zeptat se, co je nejvíce zajímá...

Více informací

BESEDA S PROFESNÍ ODBORNICÍ – Ing. LENKA RINKE, Ph.D. 27. 5. 2015

Úvodem besedy byly dívky seznámeny s projektem „Technika a ICT – Cherchez la femme !“. Poté se ujala slova paní Lenka Rinke, která dívkám vyprávěla svůj poutavý osobní příběh o cestě do techniky, kdy začínala jako studentka Střední dopravní školy...

Více informací

EXKURZE DO FIRMY DOPLA PAP A.S. 27. 5. 2015

Úvodem exkurze byla děvčata rozdělena do dvou skupinek. Každá skupinka se vydala na prohlídku provozu. Děvčata viděla výrobu plastových a papírových kelímků nebo tácků od začátku až do konce. Nejdříve viděla, jak se zpracovává....

Více informací

EXKURZE DO FIRMY CHRIST CAR WASH 26. 5. 2015

Úvodem byly představeny aktivity projektu „Technika a ICT – Cherchez la femme !“, pan Mgr. Polák provedl účastnice exkurze historií firmy. Prostřednictvím motivačního videa seznámil dívky s téměř 100 letou tradicí německé firmy Christ Car Wash s.r.o....

Více informací

BESEDA S PROFESNÍ ODBORNICÍ – Ing. LENKA RINKE, Ph.D. 26. 5. 2015

Úvodem besedy byly dívky seznámeny s projektem Technika a ICT – Cherchez la femme ! Poté se ujala slova paní Lenka Rinke, která dívkám vyprávěla svůj poutavý osobní příběh o cestě do techniky, kdy začínala jako studentka Střední dopravní školy....

Více informací


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


„Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Prostřednictvím Norských fondů přispívá Norsko ke snižování sociálních a ekonomických rozdílů a posílení vzájemné spolupráce v Evropě. Podporuje především ochranu životního prostředí, výzkum a stipendia, rozvoj občanské společnosti, péči o zdraví, děti, rovnost žen a mužů či zkvalitnění justice. Program Dejme (že)nám šanci podporuje rovné příležitosti žen a mužů v pracovním i osobním životě a prevenci a pomoc obětem domácího násilí v České republice. Spravuje ho Nadace Open Society Fund Praha, která od roku 1992 rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice.“

Norway grants