Ženy a technika


Technika a ICT - Cherchez la femme !

Podpora odbourávání genderové segregace v Plzeňském kraji

Realizované akce - Strana 4

BESEDA S PROFESNÍ ODBORNICÍ – Ing. OLGA PECHLÁTOVÁ 23. 6. 2015

Děvčata se dozvěděla, jaká úskalí paní Pechlátovou v jejích začátcích provázela od počáteční stáže v Belgii po negativní přístup a podceňování ze strany mužů ji samotné jako mladé ženy v technice a zároveň si vyslechla, co je na její práci zajímavé a co jí nejvíce baví...

Více informací

BESEDA S PROFESNÍ ODBORNICÍ – Ing. OLGA PECHLÁTOVÁ 23. 6. 2015

Úvodem besedy byly dívky seznámeny s projektem Technika a ICT – Cherchez la femme ! Poté se ujala slova paní Olga Pechlátová, která dívkám vyprávěla svůj poutavý osobní příběh o cestě do techniky, kdy začínala jako studentka Obchodní akademie, poté...

Více informací

BESEDA S PROFESNÍ ODBORNICÍ – Ing. VERONIKA ŠÍMOVÁ 23. 6. 2015

Úvodem besedy byly dívky seznámeny s projektem Technika a ICT – Cherchez la femme ! Poté se ujala slova Ing. Veronika Šímová, která dívkám vyprávěla svůj zajímavý osobní příběh o cestě k technice, kdy začínala jako studentka Gymnázia...

Více informací

BESEDA S PROFESNÍ ODBORNICÍ – Ing. VERONIKA ŠÍMOVÁ 18. 6. 2015

Děvčata se dozvěděla zajímavé informace o práci Ing. Šímové s tenkovrstvými materiály a plazmovými technologiemi, o její zážitcích z parabolického letu, jaká úskalí ji provázela při studiu technického oboru a zároveň si vyslechla, co je na její práci zajímavé...

Více informací

BESEDA S PROFESNÍ ODBORNICÍ – Ing. OLGA PECHLÁTOVÁ 18. 6. 2015

Úvodem besedy byly dívky seznámeny s projektem Technika a ICT – Cherchez la femme ! Poté se ujala slova paní Olga Pechlátová, která dívkám vyprávěla svůj poutavý osobní příběh o cestě do techniky, kdy začínala jako studentka Obchodní akademie...

Více informací

BESEDA S PROFESNÍ ODBORNICÍ – Ing. OLGA PECHLÁTOVÁ 17. 6. 2015

Děvčata se dozvěděla, jaká úskalí paní Pechlátovou v jejích začátcích provázela od počáteční stáže v Belgii po negativní přístup a podceňování ze strany mužů ji samotné jako mladé ženy v technice a zároveň si vyslechla, co je na její práci zajímavé a ...

Více informací

BESEDA S PROFESNÍ ODBORNICÍ – Ing. OLGA PECHLÁTOVÁ 17. 6. 2015

Úvodem besedy byly dívky seznámeny s projektem Technika a ICT – Cherchez la femme ! Poté se ujala slova paní Olga Pechlátová, která dívkám vyprávěla svůj poutavý osobní příběh o cestě do techniky, kdy začínala jako studentka Obchodní akademie...

Více informací

BESEDA S PROFESNÍ ODBORNICÍ – Ing. OLGA PECHLÁTOVÁ 16. 6. 2015

Děvčata se dozvěděla, jaká úskalí paní Pechlátovou v jejích začátcích provázela od počáteční stáže v Belgii po negativní přístup a podceňování ze strany mužů ji samotné jako mladé ženy v technice a zároveň si vyslechla...

Více informací

BESEDA S PROFESNÍ ODBORNICÍ – Mgr. JANA PONCAROVÁ 10. 6. 2015

Děvčata se dozvěděla, jaká úskalí paní Poncarovou provázela, jak se setkávala s negativní reakcí ze strany mužů a zároveň si vyslechla, co je na její práci zajímavé a co jí nejvíce baví. Během exkurze měly dívky možnost zeptat se, co je nejvíce zajímá...

Více informací

BESEDA S PROFESNÍ ODBORNICÍ – Ing. LENKA SVOBODOVÁ 10. 6. 2015

Úvodem besedy byly dívky seznámeny s projektem Technika a ICT – Cherchez la femme ! Poté se ujala slova Ing. Lenka Svobodová, která dívkám vyprávěla svůj zajímavý osobní příběh o cestě k technice, kdy začínala jako studentka kybernetiky a řídící techniky...

Více informací


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


„Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Prostřednictvím Norských fondů přispívá Norsko ke snižování sociálních a ekonomických rozdílů a posílení vzájemné spolupráce v Evropě. Podporuje především ochranu životního prostředí, výzkum a stipendia, rozvoj občanské společnosti, péči o zdraví, děti, rovnost žen a mužů či zkvalitnění justice. Program Dejme (že)nám šanci podporuje rovné příležitosti žen a mužů v pracovním i osobním životě a prevenci a pomoc obětem domácího násilí v České republice. Spravuje ho Nadace Open Society Fund Praha, která od roku 1992 rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice.“

Norway grants