Ženy a technika


Technika a ICT - Cherchez la femme !

Podpora odbourávání genderové segregace v Plzeňském kraji

Realizované akce - Strana 3

BESEDA S PROFESNÍ ODBORNICÍ – Ing. LUCIÍ NEUŽILOVOU 10. 11. 2015

Úvodem besedy byly dívky seznámeny s projektem „Technika a ICT – Cherchez la femme !“ a následně se ujala slova Ing. Lucie Neužilová, která dívkám vyprávěla o své motivaci ke studiu...

Více informací

UKÁZKOVÝ DEN TECHNICKÝCH OBORŮ FAV ZČU V PLZNI 5. 11. 2015

V EEG laboratoři se studentky seznámily s tím, jak pracuje mozek a jak reaguje na některé podněty. Zjistily, jak lze měřit mozkovou aktivitu a co lze v naměřených signálech "vidět"...

Více informací

EXKURZE DO FIRMY ŠKODA TRANSPORTATION A. S. 5. 11. 2015

úvodu exkurze byla děvčata seznámena s projektem Technika a ICT – Cherchez la femme !, poté se dozvěděla v krátkosti o vzniku a historii společnosti, její působnosti, výrobě a zakázkách...

Více informací

UKÁZKOVÝ DEN TECHNICKÝCH OBORŮ 05. 11. 2015 - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A FINANČNÍCH SLUŽEB, PLZEŇ

Žákyně byly rozděleny na dvě skupiny. První skupina se dozvěděla informace o logistice, typech čárových kódů a jejich významu, vyzkoušely si práci s registračními pokladnami a podnikovým informačním systémem Helios. ...

Více informací

UKÁZKOVÝ DEN TECHNICKÝCH OBORŮ 03. 11. 2015 – STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ ELEKTROTECHNICKÉ PLZEŇ

Na úvod se dívky shromáždily ve společenském sálu Středního odborného učiliště, kde byly slavnostně přivítány Ing. Jaroslavem Černým (ředitelem SOUE, Plzeň) a ředitelka Akademie HK PK představila projekt „Technika a ICT - Cherchez la femme !“. Poté se ...

Více informací

WORKSHOP PRO VYUČUJÍCÍ A VÝCHOVNÉ PORADCE/PORADKYNĚ 27. 10. 2015, PLZEŇ

Empirické výzkumy zaměřené na dovednosti dívek a chlapců a volbu povolání ukazují, že prostředí, ve kterém žáci vyrůstají a jsou vzděláváni, výrazně ovlivňuje jejich další představy o své budoucnosti. Zájem dívek o technické obory i úspěšnost v nich ..

Více informací

BESEDA S PROFESNÍ ODBORNICÍ – Ing. LUCIE NEUŽILOVÁ 23. 10. 2015

Úvodem besedy byly dívky seznámeny s projektem „Technika a ICT – Cherchez la femme !“. Poté se ujala slova paní Ing. Lucie Neužilová, která dívkám vyprávěla svůj poutavý osobní příběh o cestě do techniky, kdy začínala jako studentka VOŠ a SPŠE ..

Více informací

BESEDA S PROFESNÍ ODBORNICÍ – Mgr. JANA PONCAROVÁ 21. 10. 2015

Úvodem besedy byly dívky seznámeny s projektem Technika a ICT – Cherchez la femme ! Poté se ujala slova paní Jana Poncarová, která dívkám vyprávěla svůj poutavý osobní příběh o cestě do techniky ..

Více informací

EXKURZE DO FIRMY HASELMEIER S. R. O. 16. 10. 2015

V úvodu exkurze byla děvčata seznámena s projektem Technika a ICT – Cherchez la femme !, poté je přivítala paní Renata Eckertová, od které se dozvěděla poutavý osobní příběh o jejím vstupu do techniky, dále viděla prezentaci o vzniku a ..

Více informací

BESEDA S PROFESNÍ ODBORNICÍ – Ing. LENKA RINKE, Ph.D. 15. 10. 2015

Úvodem besedy byly dívky seznámeny s projektem Technika a ICT – Cherchez la femme ! Poté se ujala slova paní Lenka Rinke, která dívkám vyprávěla svůj poutavý osobní příběh o cestě do techniky, kdy začínala jako studentka Střední dopravní školy...

Více informací


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


„Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Prostřednictvím Norských fondů přispívá Norsko ke snižování sociálních a ekonomických rozdílů a posílení vzájemné spolupráce v Evropě. Podporuje především ochranu životního prostředí, výzkum a stipendia, rozvoj občanské společnosti, péči o zdraví, děti, rovnost žen a mužů či zkvalitnění justice. Program Dejme (že)nám šanci podporuje rovné příležitosti žen a mužů v pracovním i osobním životě a prevenci a pomoc obětem domácího násilí v České republice. Spravuje ho Nadace Open Society Fund Praha, která od roku 1992 rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice.“

Norway grants