Ženy a technika


Technika a ICT - Cherchez la femme !

Podpora odbourávání genderové segregace v Plzeňském kraji

Realizované akce - Strana 2

BESEDA S PROFESNÍ ODBORNICÍ – Ing. LENKA RINKE, PH.D. 4. 12. 2015

Děvčata se dozvěděla, co je na její práci inspirativní a co jí nejvíce baví. Během besedy měly dívky možnost zeptat se, co je nejvíce zajímá, Ing. Rinke děvčatům ráda zodpověděla zvídavé dotazy a předala drobné propagační předměty....

Více informací

UKÁZKOVÝ DEN TECHNICKÝCH OBORŮ FAV ZČU V PLZNI

Díky kolegům z katedry kybernetiky (Tomáš Ryba, Pavel Jedlička a Zdeněk Krňoul) si studentky mohly vyzkoušet práci s nejmodernější technologií používanou ve filmovém a herním průmyslu pro záznam pohybu. Studentky Anežka Komorová...

Více informací

BESEDA S PROFESNÍ ODBORNICÍ – Ing. OLGA PECHLÁTOVÁ 01. 12. 2015

Úvodem besedy byly dívky seznámeny s projektem Technika a ICT – Cherchez la femme ! Poté se ujala slova paní Olga Pechlátová, která dívkám vyprávěla svůj poutavý osobní příběh o cestě do...

Více informací

UKÁZKOVÝ DEN TECHNICKÝCH OBORŮ FELZČU V PLZNI

první části ukázkového dne Ing. Tomáš Řeřicha, Ph.D. představil studentkám gymnázia některé z analytických metod k rozvíjení tvořivého myšlení – brainstorming, SWOT analýza a Ishikawův diagram (známý také jako diagram rybí kosti)...

Více informací

UKÁZKOVÝ DEN TECHNICKÝCH OBORŮ 26. 11. 2015 - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A FINANČNÍCH SLUŽEB, PLZEŇ

Žákyně byly rozděleny na dvě skupiny. První skupina se dozvěděla informace o logistice, typech čárových kódů a jejich významu, vyzkoušely si poskládat přepravky na paletu...

Více informací

BESEDA S PROFESNÍ ODBORNICÍ – Ing. BARBORA SIGMUNDOVÁ 25. 11. 2015

Jelikož vystudovala na FST ZČU v Plzni průmyslové inženýrství a management a chtěla své zkušenosti využít v praxi, tak nabídla zákazníkům své znalosti z projektování a plánování výroby a výrobních prostor...

Více informací

BESEDA S PROFESNÍ ODBORNICÍ – Ing. BARBORA SIGMUNDOVÁ 25. 11. 2015

Úvodem besedy byly dívky seznámeny s projektem „Technika a ICT – Cherchez la femme !“. Poté se ujala slova Ing. Barbora Sigmundová, která dívkám vyprávěla osobní příběh o své cestě ...

Více informací

UKÁZKOVÝ DEN TECHNICKÝCH OBORŮ FAV ZČU V PLZNI

V první části se studentky pod vedením RNDr. Světlany Tomiczkové, Ph.D. dozvěděly o základech diferenciální geometrie křivek a ploch, které jsou podstatné pro formulaci úlohy minimalizace ploch...

Více informací

EXKURZE DO FIRMY ŠKODA TRANSPORTATION A. S. 19. 11. 2015

V úvodu exkurze byla děvčata seznámena s projektem Technika a ICT – Cherchez la femme !, poté se dozvěděla v krátkosti o vzniku a historii společnosti, její působnosti, výrobě a zakázkách a vyslechla si informace o nabízených možnostech pro studenty...

Více informací

UKÁZKOVÝ DEN TECHNICKÝCH OBORŮ FAV ZČU V PLZNI

Hlavním tématem ukázkového dne pro studentky Sportovního gymnázia byl vývoj a užití unikátních nanomateriálů. Na úvod zástupkyně Akademie HK PK představila cíle projektu Technika a ICT – Cherchez la femme!,...

Více informací


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


„Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Prostřednictvím Norských fondů přispívá Norsko ke snižování sociálních a ekonomických rozdílů a posílení vzájemné spolupráce v Evropě. Podporuje především ochranu životního prostředí, výzkum a stipendia, rozvoj občanské společnosti, péči o zdraví, děti, rovnost žen a mužů či zkvalitnění justice. Program Dejme (že)nám šanci podporuje rovné příležitosti žen a mužů v pracovním i osobním životě a prevenci a pomoc obětem domácího násilí v České republice. Spravuje ho Nadace Open Society Fund Praha, která od roku 1992 rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice.“

Norway grants