Ženy a technika


Technika a ICT - Cherchez la femme !

Podpora odbourávání genderové segregace v Plzeňském kraji

Realizované akce - Strana 15

Workshop Techmania Science Center 31. 10. 2014
program č. 1 – Nadechni se!

Dívky si sestavily vlastní generátor zvuku a měly šanci vyzkoušet si zkomponovat vlastní zvukový doprovod k videoklipu beze zvuku. Účastnice si vyrobily vlastní rostlinné preparáty a pod binokulárními mikroskopy pozorovaly stavbu listu, poté si fotosyntézu vyzkoušely prakticky ...

Více informací

Workshop Techmania Science Center 30. 10. 2014
program č. 2 – Příběh života

Program workshopu je zaměřen na seznámení se zdroji energie a principem příjmu vody v rostlinách. Dívky poznaly při pokusech, jak rychle dokáží rostliny transportovat vodu, dále ve skupinách navrhly vlastní konstrukční řešení a úspěšnost jejich projektu ověřila zkouška vodou...

Více informací

Ukázkový Den 22. 10. 2014 VOŠ A SPŠE PLZEŇ, KOTEROVSKÁ 85

Všechny žákyně pracovaly v počítačové učebně, kde měla každá k dispozici svůj počítač. Zpočátku si vyzkoušely základní funkce programu Photoshop a vytvořily si jednoduchou koláž z fotek, které měla škola k dispozici. Po té se žákyně fotily před klíčovacím pozadím a následně si z vlastních fotek a tematických pozadí vytvořili koláž, kterou si odnesly domů. ...

Více informací

Workshop Techmania Science Center 21. 10. 2014 Program č. 4 NAPŘÍČ GALAXIÍ

Děvčata si vyzkoušela pokusy především s podtlakem, s pomocí nejmodernějších měřicích přístrojů ověřila osvětlenost planet. Dívky prošly interaktivní expozicí zaměřenou na možnosti zkoumání povrchu komet, jejich struktury a složení ...

Více informací

Workshop Techmania Science Center 20. 10. 2014 Program č. 3 FYZIKA JE ZÁBAVA

Děvčata měla možnost vžít se do role techniků, v jejichž rukou ležel život tří astronautů mise Apollo 13. Vyzkoušely si jeden z úkolů, který před astronauty skutečně stál a který museli opravdu vyřešit. A k dispozici měly pouze to, co měli oni nahoře ...

Více informací

Ukázkový den 20. 10. 2014 SSUPŠ Zámeček

Žákyně byly na začátku ukázkového dne rozděleny do dvou skupin. V první skupině si vyzkoušely upravovat a colorovat fotografie v programu Photoshop, druhá skupina dívek kreslila na tabletu, kombinovala a retušovala obrazu, poté se obě skupiny vyměnily. ...

Více informací

Workshop Techmania Science Center 14. 10. 2014 Program č. 2 PŘÍBĚH ŽIVOTA

Dívky poznaly při pokusech, jak rychle dokáží rostliny transportovat vodu, dále ve skupinách navrhly vlastní konstrukční řešení a úspěšnost jejich projektu ověřila zkouška vodou ...

Více informací

Workshop Techmania Science Center 13. 10. 2014 Program č. 1 NADECHNI SE!

Dívky si sestavily vlastní generátor zvuku a měly šanci vyzkoušet si zkomponovat vlastní zvukový doprovod k videoklipu beze zvuku. Dívky viděly různé pokusy s tekutým dusíkem, zároveň měly příležitost vyzkoušet si kapalný dusík na vlastní kůži ...

Více informací

Ukázkový den 8. 10. 2014 SOU Elektrotechnické, Vejprnická 56, Plzeň

Žákyně byly na začátku ukázkového dne rozděleny do dvou skupin, kde měly možnost vyzkoušet si montáž astabilního klopného obvodu – dvoutranzistorový efektní blikač. Během montáže pracovaly s páječkou, kterou pájely jednotlivé části obvodu, letovalyy ...

Více informací

Workshop Techmania Science Center 30. 10. 2014
program č. 2 – Příběh života

Program workshopu je zaměřen na seznámení se zdroji energie a principem příjmu vody v rostlinách. Dívky poznaly při pokusech, jak rychle dokáží rostliny transportovat vodu, dále ve skupinách navrhly vlastní konstrukční řešení a úspěšnost jejich projektu ověřila zkouška vodou...

Více informací


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


„Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Prostřednictvím Norských fondů přispívá Norsko ke snižování sociálních a ekonomických rozdílů a posílení vzájemné spolupráce v Evropě. Podporuje především ochranu životního prostředí, výzkum a stipendia, rozvoj občanské společnosti, péči o zdraví, děti, rovnost žen a mužů či zkvalitnění justice. Program Dejme (že)nám šanci podporuje rovné příležitosti žen a mužů v pracovním i osobním životě a prevenci a pomoc obětem domácího násilí v České republice. Spravuje ho Nadace Open Society Fund Praha, která od roku 1992 rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice.“

Norway grants