Ženy a technika


Technika a ICT - Cherchez la femme !

Podpora odbourávání genderové segregace v Plzeňském kraji

Realizované akce - Strana 14

WORKSHOP TECHMANIA SCIENCE CENTER 10. 11. 2014 PROGRAM Č. 1: NADECHNI SE!

Účastnice byly seznámeny s cílem a klíčovými aktivitami projektu „Technika a ICT - Cherchez la femme !“. Poté byl představen harmonogram a jednotlivé činnosti v prostorách Techmania Science Center. Program byl zaměřený na zkoumání akustiky a lidského těla,....

Více informací

WORKSHOP PRO VYUČUJÍCÍ A VÝCHOVNÉ PORADCE/PORADKYNĚ 7. 11. 2014, PLZEŇ

Empirické výzkumy zaměřené na dovednosti dívek a chlapců a volbu povolání ukazují, že prostředí, ve kterém žáci vyrůstají a jsou vzděláváni, výrazně ovlivňuje jejich další představy o své budoucnosti. Zájem dívek o technické obory i úspěšnost v nich lze zvýšit.....

Více informací

UKÁZKOVÝ DEN 6. 11. 2014 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ PLZEŇ, CHODSKÉ NÁM. 2

žákyně byly rozděleny do 3 skupin a průběhu dne se skupinky postupně prostřídaly. V dílnách si zkusily založit první řady cihel, čímž musely vyřešit problém nerovného terénu pomocí rovnací sestavy a malty. Druhá skupina se na krátký okamžik stala ....

Více informací

Ukázkový den 5. 11. 2014 SOU ELEKTROTECHNICKÉ, VEJPRNICKÁ 56, PLZEŇ

Žákyně byly na začátku ukázkového dne rozděleny do dvou skupin, kde měly možnost vyzkoušet si montáž astabilního klopného obvodu – dvoutranzistorový efektní blikač. Během montáže pracovaly s páječkou, kterou pájely jednotlivé části obvodu, letovaly drátky a diody....

Více informací

UKÁZKOVÝ DEN TECHNICKÝCH OBORŮ
6. 11. 2014 - STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA KLATOVY

Úvodem byly účastnice ukázkového dne seznámeny s cílem projektu „Technika a ICT - Cherchez la femme !“ a konkrétními projektovými aktivitami. Ing. Andrlíková seznámila dívky s vyučovanými obory na SPŠ Klatovy.....

Více informací

Ukázkový den 4. 11. 2014 STŘEDNÍ ŠKOLA HORAŽĎOVICE

Žákyně pracovaly na třech pracovištích, kde vyráběly ,,buttony“ nebo – li placky s vlastním motivem na manuálním zařízení Superbutton, vyzkoušeli si také manuální kruhovou řezačku papíru ,na dalších stanovištích se dívky věnovaly potisku šátků....

Více informací

Ukázkový den 4. 11. 2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA OBCHODU, UŽITÉHO UMĚNÍ A DESIGNU, NERUDOVA 33

Žákyně pracovaly na čtyřech pracovištích, kdy měly možnost pracovat s digitální zrcadlovkou ve fotoateliéru, zpracovat fotografie v programu Adobe Photoshop a následně je upravovat, na druhé pracovišti pracovaly v programu Adobe Illustrator a zpracovávaly propagační tiskoviny....

Více informací

Workshop Techmania Science Center 4. 11. 2014 Program č. 4 NAPŘÍČ GALAXIÍ

Dívky se zabývaly teoretickými návrhy stavby kluzáku, řešily konstrukční problém, sestrojily vlastní kluzák schopný překonat vzdálenost 3 metrů a trefovaly se do vytyčeného území....

Více informací

Ukázkový den 3. 11. 2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA OBCHODU, UŽITÉHO UMĚNÍ A DESIGNU, NERUDOVA 33

Žákyně pracovaly na čtyřech pracovištích, kdy měly možnost pracovat s digitální zrcadlovkou ve fotoateliéru, zpracovat fotografie v programu Adobe Photoshop a následně je upravovat, na druhé pracovišti pracovaly v programu Adobe Illustrator...

Více informací

Workshop Techmania Science Center 3. 11. 2014
Program č. 3 FYZIKA JE ZÁBAVA

Děvčata měla možnost vžít se do role techniků, v jejichž rukou ležel život tří astronautů mise Apollo 13. Vyzkoušely si jeden z úkolů, který před astronauty skutečně stál a který museli opravdu vyřešit. A k dispozici měly pouze to, co měli oni nahoře...

Více informací


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


„Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Prostřednictvím Norských fondů přispívá Norsko ke snižování sociálních a ekonomických rozdílů a posílení vzájemné spolupráce v Evropě. Podporuje především ochranu životního prostředí, výzkum a stipendia, rozvoj občanské společnosti, péči o zdraví, děti, rovnost žen a mužů či zkvalitnění justice. Program Dejme (že)nám šanci podporuje rovné příležitosti žen a mužů v pracovním i osobním životě a prevenci a pomoc obětem domácího násilí v České republice. Spravuje ho Nadace Open Society Fund Praha, která od roku 1992 rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice.“

Norway grants