Ženy a technika


Technika a ICT - Cherchez la femme !

Podpora odbourávání genderové segregace v Plzeňském kraji

Realizované akce - Strana 12

WORKSHOP TECHMANIA SCIENCE CENTER 25. 11. 2014 program č. 2 – Příběh života

Dívky poznaly při pokusech, jak rychle dokáží rostliny transportovat vodu, dále ve skupinách navrhly vlastní konstrukční řešení a úspěšnost jejich projektu ověřila zkouška vodou ..

Více informací

WORKSHOP TECHMANIA SCIENCE CENTER 24. 11. 2014 PROGRAM Č. 1: NADECHNI SE!

Účastnice byly seznámeny s cílem a klíčovými aktivitami projektu „Technika a ICT - Cherchez la femme !“. Poté byl představen harmonogram a jednotlivé činnosti v prostorách Techmania Science Center. Program byl zaměřený na zkoumání akustiky a lidského těla, zejména ..

Více informací

UKÁZKOVÝ DEN TECHNICKÝCH OBORŮ 25. 11. 2014 - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A FINANČNÍCH SLUŽEB, PLZEŇ

Žákyně byly rozděleny na dvě skupiny. První skupina se věnovala prohlídce školy a sledování ročníkových prací žáků SŠ INFIS. Druhá skupina byla rozdělena na tři stanoviště ..

Více informací

UKÁZKOVÝ DEN TECHNICKÝCH OBORŮ 21. 11. 2014 – SOU STAVEBNÍ, PLZEŇ

Úvodem byly účastnice ukázkového dne seznámeny s cílem projektu „Technika a ICT - Cherchez la femme !“ a konkrétními projektovými aktivitami. Zástupce ředitele pro odborný výcvik Ing. Hájek představil vyučované obory, další část věnována bezpečnosti práce. Poté. ..

Více informací

UKÁZKOVÝ DEN TECHNICKÝCH OBORŮ 19. 11. 2014 – VOŠ, OA A SZŠ DOMAŽLICE

V počítačové učebně si pod odborným vedením vyzkoušely tvorbu grafů v tabulkovém kalkulátoru a shlédly ukázky programování aplikací a tvorby webových stránek. V další učebně žákyně pracovaly v programu Cinema 4D a zpracovaly návrh 3D grafiky. Byly také seznámeny ..

Více informací

WORKSHOP TECHMANIA SCIENCE CENTER 19. 11. 2014 PROGRAM Č. 3: FYZIKA JE ZÁBAVA

Dívky se zabývaly teoretickými návrhy stavby kluzáku, řešily konstrukční problém, sestrojily vlastní kluzák schopný překonat vzdálenost 3 metrů a trefovaly se do vytyčeného území...

Více informací

WORKSHOP TECHMANIA SCIENCE CENTER 18. 11. 2014 program č. 4 - Napříč galaxií

Program workshopu je zaměřen na seznámení se s principy létání, akustikou a možnostmi zkoumání povrchu a složení komet. Workshop byl rozdělen na 5 částí. Pracovní listy – Dívky prošly interaktivní expozicí zaměřenou na možnosti zkoumání povrchu komet, jejich struktury...

Více informací

 

UKÁZKOVÝ DEN 14. 11. 2014 STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ DOMAŽLICE, PROKOPA VELIKÉHO 645

Žákyně byly rozděleny do dvou skupin, jedna skupinka pracovala v truhlárně, kde byly seznámeny s jednotlivými druhy dřeva, s technikou, která se v truhlárně používá, po té si sami vyzkoušeli práci s vrtačkou a dodělaly si dřevěnou kostku, kterou si odnesly domů druhá,...

Více informací

UKÁZKOVÝ DEN 13. 11. 2014 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ PLZEŇ, CHODSKÉ NÁM. 2

žákyně byly rozděleny do 3 skupin a průběhu dne se skupinky postupně prostřídaly. V dílnách si zkusily založit první řady cihel, čímž musely vyřešit problém nerovného terénu pomocí rovnací sestavy a malty. Druhá skupina se na krátký okamžik stala projektanty..

Více informací

UKÁZKOVÝ DEN 12. 11. 2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ZÁMEČEK, ZÁMECKÉ NÁMĚSTÍ 2, PLZEŇ KŘIMICE

Žákyně byly na začátku ukázkového dne rozděleny do dvou skupin. V první skupině si vyzkoušely koláž z fotografií v programu Photoshop, druhá skupina dívek zkoušela digitální malbu pomocí grafických tabletů ve Photoshopu..

Více informací


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


„Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Prostřednictvím Norských fondů přispívá Norsko ke snižování sociálních a ekonomických rozdílů a posílení vzájemné spolupráce v Evropě. Podporuje především ochranu životního prostředí, výzkum a stipendia, rozvoj občanské společnosti, péči o zdraví, děti, rovnost žen a mužů či zkvalitnění justice. Program Dejme (že)nám šanci podporuje rovné příležitosti žen a mužů v pracovním i osobním životě a prevenci a pomoc obětem domácího násilí v České republice. Spravuje ho Nadace Open Society Fund Praha, která od roku 1992 rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice.“

Norway grants