Ženy a technika


Technika a ICT - Cherchez la femme !

Podpora odbourávání genderové segregace v Plzeňském kraji

Realizované akce - Strana 11

WORKSHOP TECHMANIA SCIENCE CENTER 8. 12. 2014 PROGRAM Č. 1: NADECHNI SE!

Dívky vypracovávaly pracovní listy zaměřené na expozici, která je soustředěná kolem tematických celků zaměřených na smysly či výkon lidského těla ...

Více informací

UKÁZKOVÝ DEN 4. 12. 2014 STŘEDNÍ ŠKOLA HORAŽĎOVICE

žákyně pracovaly na dvou pracovištích, zpočátku probíhala teoretická výuka, která žákyně seznamovala s obsluhou strojů a následnou manipulací s výrobky ...

Více informací

UKÁZKOVÝ DEN TECHNICKÝCH OBORŮ 4. 12. 2014 – STŘEDNÍ ŠKOLA OSELCE

Děvčata byla rozdělena na dvě skupiny. Jedna skupina tvořila v truhlářské dílně podložku pod hrnec z hranolů, druhá skupina vyráběla v kovárně svícny z kulatiny. Obě skupiny se během dne vystřídaly a své výrobky si odnesly domů....

Více informací

UKÁZKOVÝ DEN 3. 12. 2014 STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ DOMAŽLICE, PROKOPA VELIKÉHO 645

žákyně byly rozděleny do dvou skupin, jedna skupinka pracovala v truhlárně, kde byly seznámeny s jednotlivými druhy dřeva, s technikou, která se v truhlárně používá, poté si samy vyzkoušely práci s vrtačkou...

Více informací

UKÁZKOVÝ DEN TECHNICKÝCH OBORŮ 3. 12. 2014 – STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA TACHOV, SVĚTCE 1

Děvčata byla rozdělena na dvě skupinky. Jedna skupinka se věnovala mechanické části počítače, jeho sestavení a způsobu fungování. Děvčata se zde vyzkoušela rozmontovat a složit jednotlivé komponenty stolního počítače. Druhá skupinka pracovala s 3D ...

Více informací

UKÁZKOVÝ DEN TECHNICKÝCH OBORŮ 2. 12. 2014 – STŘEDNÍ ŠKOLA HORNÍ BŘÍZA

Děvčata byla rozdělena na čtyři skupiny. První skupinka si zkoušela vyrábět hrací kostku z oceli, druhá skupinka zapojovala zásuvky, tak aby byly funkční, což jim po té ověřil mistr. Třetí skupinka si zkoušela obkládat dlaždicemi vyčleněný prostor a čtvrtá skupinka se ...

Více informací

WORKSHOP TECHMANIA SCIENCE CENTER 2. 12. 2014 program č. 4 - Napříč galaxií

Dívky se zabývaly teoretickými návrhy stavby kluzáku, řešily konstrukční problém, sestrojily vlastní kluzák schopný překonat vzdálenost 3 metrů a trefovaly se do vytyčeného území ...

Více informací

WORKSHOP TECHMANIA SCIENCE CENTER 1. 12. 2014 PROGRAM Č. 3: FYZIKA JE ZÁBAVA

Děvčata měla možnost vžít se do role techniků, v jejichž rukou ležel život tří astronautů mise Apollo 13. Vyzkoušely si jeden z úkolů, který před astronauty skutečně stál ...

Více informací

UKÁZKOVÝ DEN TECHNICKÝCH OBORŮ 1. 12. 2014 - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A FINANČNÍCH SLUŽEB, PLZEŇ

Žákyně byly rozděleny do dvou skupin, první skupinka pracovala na třech pracovištích, na prvním hrály deskovou hru, která byla zaměřená na finanční gramotnost, další skupinka vyráběla šperky z recyklovatelných materiálů, zde si také dívky zkoušely zpětnou logistiku ..

Více informací

UKÁZKOVÝ DEN TECHNICKÝCH OBORŮ 26. 11. 2014 – VOŠ, OA A SZŠ DOMAŽLICE

V počítačové učebně si pod odborným vedením vyzkoušely tvorbu grafů v tabulkovém kalkulátoru a shlédly ukázky programování aplikací a tvorby webových stránek. V další učebně žákyně pracovaly v programu Cinema 4D a zpracovaly návrh 3D grafiky. ..

Více informací


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


„Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Prostřednictvím Norských fondů přispívá Norsko ke snižování sociálních a ekonomických rozdílů a posílení vzájemné spolupráce v Evropě. Podporuje především ochranu životního prostředí, výzkum a stipendia, rozvoj občanské společnosti, péči o zdraví, děti, rovnost žen a mužů či zkvalitnění justice. Program Dejme (že)nám šanci podporuje rovné příležitosti žen a mužů v pracovním i osobním životě a prevenci a pomoc obětem domácího násilí v České republice. Spravuje ho Nadace Open Society Fund Praha, která od roku 1992 rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice.“

Norway grants