Ženy a technika


Technika a ICT - Cherchez la femme !

Podpora odbourávání genderové segregace v Plzeňském kraji

Realizované akce - Strana 10

UKÁZKOVÝ DEN TECHNICKÝCH OBORŮ FEL ZČU V PLZNI

Úvodem byly účastnice ukázkového dne seznámeny s cílem projektu a konkrétními projektovými aktivitami a organizačním zabezpečením akce. Dr. Weissar a Dr. Fiřt představili studijní obory na FEL ZČU v Plzni a konkrétní zaměření Katedry aplikované elektroniky a komunikací.)....

Více informací

UKÁZKOVÝ DEN TECHNICKÝCH OBORŮ 4. 2. 2015 – FEL – KATEDRA TEORETICKÉ ELEKTROTECHNIKY

Studentky se dozvěděly, jak fungují palivové články, fotovoltaika a termokamera, kterou byly závěrem první části vyfoceny. Ve druhé části programovaly moduly Quido pro sledování teploty v zadaném rozmezí a následném spínání vizuální kontroly (LED)....

Více informací

UKÁZKOVÝ DEN TECHNICKÝCH OBORŮ 3. 2. 2015 – FEL – KATEDRA ELEKTROMECHANIKY A VÝKONOVÉ ELEKTRONIKY

Po úvodním slovu realizátora projektu byly pracovnicemi katedry Ing. Vendulou Mužíkovou a Ing. Terezou Josefovou představeny jednotlivé obory a možnosti studia na katedře. Po té se děvčata rozdělila do skupinek....

Více informací

UKÁZKOVÝ DEN TECHNICKÝCH OBORŮ 18. 12. 2014 – STŘEDNÍ ŠKOLA OSELCE

Děvčata byla rozdělena na dvě skupiny. Jedna skupina tvořila v truhlářské dílně podložku pod hrnec z hranolů, druhá skupina vyráběla v kovárně svícny z kulatiny. Obě skupiny se během dne vystřídaly a své výrobky si odnesly domů.....

Více informací

UKÁZKOVÝ DEN 17. 12. 2014 SOU ELEKTROTECHNICKÉ, VEJPRNICKÁ 56, PLZEŇ

Žákyně byly na začátku ukázkového dne rozděleny do dvou skupin, kde měly možnost vyzkoušet si montáž astabilního klopného obvodu – dvoutranzistorový efektní blikač. Během montáže pracovaly....

Více informací

WORKSHOP TECHMANIA SCIENCE CENTER 16. 12. 2014 program č. 4 - Napříč galaxií

Děvčata si vyzkoušela pokusy především s podtlakem, s pomocí nejmodernějších měřicích přístrojů ověřila osvětlenost planet. Děvčata měla možnost vžít se do role techniků, v jejichž rukou ležel život tří astronautů mise Apollo 13....

Více informací

WORKSHOP TECHMANIA SCIENCE CENTER 15. 12. 2014 PROGRAM Č. 3: FYZIKA JE ZÁBAVA

Dívky se zabývaly teoretickými návrhy stavby kluzáku, řešily konstrukční problém, sestrojily vlastní kluzák schopný překonat vzdálenost 3 metrů a trefovaly se do vytyčeného území ...

Více informací

UKÁZKOVÝ DEN 10. 12. 2014 VOŠ A SPŠE PLZEŇ, KOTEROVSKÁ 85

Všechny žákyně pracovaly v počítačové učebně, kde měla každá k dispozici svůj počítač. Zpočátku si vyzkoušely základní funkce programu Photoshop a vytvořily si jednoduchou koláž z fotek, které měla škola k dispozici. ...

Více informací

WORKSHOP TECHMANIA SCIENCE CENTER 9. 12. 2014 program č. 2 – Příběh života

Dívky poznaly při pokusech, jak rychle dokáží rostliny transportovat vodu, dále ve skupinách navrhly vlastní konstrukční řešení a úspěšnost jejich projektu ověřila zkouška vodou ...

Více informací

UKÁZKOVÝ DEN TECHNICKÝCH OBORŮ 9. 12. 2014 - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A FINANČNÍCH SLUŽEB, PLZEŇ

Druhá skupina byla rozdělena na tři stanoviště. Na prvním stanovišti si dívky zkoušely programování HTML, JAVA a C. Druhé stanoviště bylo zaměřeno na mechanickou část počítače, dívky si zkoušely stolní počítač a jednotlivé komponenty rozebrat a následně zase složit. ...

Více informací


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


„Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Prostřednictvím Norských fondů přispívá Norsko ke snižování sociálních a ekonomických rozdílů a posílení vzájemné spolupráce v Evropě. Podporuje především ochranu životního prostředí, výzkum a stipendia, rozvoj občanské společnosti, péči o zdraví, děti, rovnost žen a mužů či zkvalitnění justice. Program Dejme (že)nám šanci podporuje rovné příležitosti žen a mužů v pracovním i osobním životě a prevenci a pomoc obětem domácího násilí v České republice. Spravuje ho Nadace Open Society Fund Praha, která od roku 1992 rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice.“

Norway grants