Ženy a technika


Technika a ICT - Cherchez la femme !

Podpora odbourávání genderové segregace v Plzeňském kraji

Realizované akce

EXKURZE DO FIRMY SYSTHERM S.R.O. 14. 4. 2015

projekt „Technika a ICT - Cherchez la femme !“

Dne 14. 4. 2015 proběhla exkurze do společnosti SYSTHERM s.r.o. Akce se konala v rámci projektu „Technika a ICT - Cherchez la femme !“, který realizuje Akademie HK PK při Regionální hospodářské komoře Plzeňského kraje. Hlavním cílem projektových aktivit je zvýšení zájmu dívek o technické vzdělávání.

Akce se zúčastnilo 10 dívek ze soukromé ZŠ Elementária s Mgr. Terezou Šperlovou a 10 dívek z 11. ZŠ Plzeň s Mgr. Evou Černou.

Úvodem exkurze byla děvčata uvedena do zasedací místnosti ve firmě, kde jim byla podrobně pracovnicí společnosti představena firma a její činnosti, popsány výrobky, které firma vyrábí. Dívky se také seznámily s generálním ředitelem společnosti, který ochotně dívkám vše vysvětloval, zodpovídal dotazy. Pracovnice firmy dívkám názorně předvedla programování, kterým se ona sama zabývá.

Po teoretickém úvodu si dívky prohlédly zázemí firmy zejména část elektro, kde si mohly vyzkoušet praktickou činnost. Pracovník firmy Systherm nejdříve dívkám vše teoreticky vysvětlil a ty si pak vyzkoušely v praxi zapojování jednoduchého elektrického oblouku. Nejrychlejší dívky, kterým se podařilo zapojit správně obvod, aby se rozsvítila zelená LED dioda, dostaly cenu.

Po celé exkurzy následoval společný oběd. Dle pozitivních ohlasů dívek se exkurze velmi líbila.

Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován
z Norských fondů.

Logo

 

 

Více foto zde

 

Zpět„Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Prostřednictvím Norských fondů přispívá Norsko ke snižování sociálních a ekonomických rozdílů a posílení vzájemné spolupráce v Evropě. Podporuje především ochranu životního prostředí, výzkum a stipendia, rozvoj občanské společnosti, péči o zdraví, děti, rovnost žen a mužů či zkvalitnění justice. Program Dejme (že)nám šanci podporuje rovné příležitosti žen a mužů v pracovním i osobním životě a prevenci a pomoc obětem domácího násilí v České republice. Spravuje ho Nadace Open Society Fund Praha, která od roku 1992 rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice.“

Norway grants