Ženy a technika


Technika a ICT - Cherchez la femme !

Podpora odbourávání genderové segregace v Plzeňském kraji

Realizované akce

EXKURZE DO FIRMY ŠKODA TRANSPORTATION A. S. 10. 12. 2015

projekt „Technika a ICT - Cherchez la femme !“

Dne 10. 12. 2015 proběhla exkurze do společnosti Škoda Transportation a. s. Akce se konala v rámci projektu „Technika a ICT - Cherchez la femme !“, který realizuje Akademie HK PK při Regionální hospodářské komoře Plzeňského kraje. Hlavním cílem projektových aktivit je zvýšení zájmu dívek o technické vzdělávání.
Akce se zúčastnilo 20 dívek ze Sportovního gymnázia Plzeň spolu s Mgr. Václavou Dlouhou.
V úvodu exkurze byly studentky seznámeny s projektem „Technika a ICT – Cherchez la femme !“, poté se dozvěděly v krátkosti o vzniku a historii společnosti Škoda Transportation, a.s. o její působnosti, výrobě a zakázkách a vyslechly si informace o nabízených možnostech pro studenty. Dívky také viděly virtuální prohlídku jednotlivých vozů a krátké video z provozu vlaku.
Ve druhé části exkurze se dívky podívaly do výroby a nahlédly do zákulisí výroby tramvají. Dozvěděly se, jak vznikají jednotlivé výrobky, jak vypadá přesun komponentů z lakovny do montáže a mezi jednotlivými výrobními halami. Vyslechly si informace o vývozu jednotlivých výrobků do zahraničí a zakázkách a také, jaké zaměstnance společnost hledá a jaké lidi pro výrobu potřebuje. Závěrem prohlídky výroby byla představena venkovní zkušební kolej.
Poslední část exkurze byla věnována minibesedě s ženami techničkami, které ve společnosti pracují a ve svém oboru jsou úspěšné. Konstruktérka, programátorka a projektová manažerka seznámily dívky se svojí pracovní pozicí ve společnosti. Exkurze se těšila velkému úspěchu.

Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován
z Norských fondů.

Logo

 

 

Více foto zde

 

Zpět„Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Prostřednictvím Norských fondů přispívá Norsko ke snižování sociálních a ekonomických rozdílů a posílení vzájemné spolupráce v Evropě. Podporuje především ochranu životního prostředí, výzkum a stipendia, rozvoj občanské společnosti, péči o zdraví, děti, rovnost žen a mužů či zkvalitnění justice. Program Dejme (že)nám šanci podporuje rovné příležitosti žen a mužů v pracovním i osobním životě a prevenci a pomoc obětem domácího násilí v České republice. Spravuje ho Nadace Open Society Fund Praha, která od roku 1992 rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice.“

Norway grants