Ženy a technika


Technika a ICT - Cherchez la femme !

Podpora odbourávání genderové segregace v Plzeňském kraji

Realizované akce

EXKURZE DO FIRMY ŠKODA TRANSPORTATION A. S. 19. 11. 2015

projekt „Technika a ICT - Cherchez la femme !“

Dne 19. 11. 2015 proběhla exkurze do společnosti Škoda Transportation a. s. Akce se konala v rámci projektu "Technika a ICT - Cherchez la femme !", který realizuje Akademie HK PK při Regionální hospodářské komoře Plzeňského kraje. Hlavním cílem projektových aktivit je zvýšení zájmu dívek o technické vzdělávání.

Akce se zúčastnilo 21 dívek z Gymnázia Luďka Pika spolu s Mgr. Ivanou Sirotkovou.

V úvodu exkurze byla děvčata seznámena s projektem Technika a ICT – Cherchez la femme !, poté se dozvěděla v krátkosti o vzniku a historii společnosti, její působnosti, výrobě a zakázkách a vyslechla si informace o nabízených možnostech pro studenty. V neposlední řadě viděla virtuální prohlídku jednotlivých vozů a krátké video z provozu vlaku.

Ve druhé části exkurze se dívky podívaly do výroby. Kompletně jim byla představena celá výroba, kdy mohly nahlédnout do zákulisí výroby tramvají. Dozvěděly se, jak vznikají jednotlivé výrobky, jak vypadá přesun komponentů z lakovny do montáže a mezi jednotlivými výrobními halami, dokonce měly možnost vidět samotný přesun tramvaje mezi halami. Vyslechly si informace o vývozu jednotlivých výrobků do zahraničí a zakázkách a také, jaké zaměstnance společnost hledá a jaké lidi pro výrobu potřebuje. Závěrem prohlídky výroby byla představena venkovní zkušební kolej, kterou si děvčata také mohla prohlédnout.

Poslední část exkurze byla věnována minibesedě s ženami techničkami, které ve společnosti pracují a ve svém oboru jsou úspěšné. Projektantky Ing. Jaroslava Maříková a Ing. Hedvika Kolínková a svářecí inženýrka Vendula Plačková vyprávěly dívkám o své práci, aby dívkám ukázaly, že opravdu ženy mohou být v technice úspěšné. Exkurze se těšila velkému úspěchu ze strany dívek, které si na památku odnesly drobné dárky s logem Škoda a logem projektu.

Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován
z Norských fondů.

Logo

 

 

Více foto zde

 

Zpět„Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Prostřednictvím Norských fondů přispívá Norsko ke snižování sociálních a ekonomických rozdílů a posílení vzájemné spolupráce v Evropě. Podporuje především ochranu životního prostředí, výzkum a stipendia, rozvoj občanské společnosti, péči o zdraví, děti, rovnost žen a mužů či zkvalitnění justice. Program Dejme (že)nám šanci podporuje rovné příležitosti žen a mužů v pracovním i osobním životě a prevenci a pomoc obětem domácího násilí v České republice. Spravuje ho Nadace Open Society Fund Praha, která od roku 1992 rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice.“

Norway grants