Ženy a technika


Technika a ICT - Cherchez la femme !

Podpora odbourávání genderové segregace v Plzeňském kraji

Realizované akce

BESEDA S PROFESNÍ ODBORNICÍ – Ing. OLGA PECHLÁTOVÁ 9. 12. 2015

projekt „Technika a ICT - Cherchez la femme !“

Dne 09. 12. 2015 proběhla beseda s profesní odbornicí Ing. Olgou Pechlátovou na 2. ZŠ Plzeň, Akce se konala v rámci projektu „Technika a ICT - Cherchez la femme !“, který realizuje Akademie HK PK při Regionální hospodářské komoře Plzeňského kraje. Hlavním cílem projektových aktivit je zvýšení zájmu dívek o technické vzdělávání.
Akce se zúčastnilo 21 dívek ze 2. ZŠ Plzeň spolu s Mgr. Janou Šrámkovou.
Úvodem besedy byly dívky seznámeny s projektem „Technika a ICT – Cherchez la femme !“. Poté se ujala slova paní Olga Pechlátová, která dívkám vyprávěla svůj poutavý osobní příběh o cestě do techniky, kdy začínala jako studentka Obchodní akademie, poté studovala Fakultu elektrotechnickou ZČU v Plzni a v současné době pracuje na pozici Senior engineer v oddělení Complience ve společnosti Daikin Industries Czech Republic s. r. o.
Děvčata si vyslechla představení činnosti společnosti, co je na práci paní Pechlátové velmi důležité a jaká úskalí jí provázela na jejích začátcích či jaké to je jednat v její pozici s muži, převážně s Japonci.
Závěrem byly dívkám zodpovězeny jejich zvídavé dotazy a rozdány drobné dárky s logem projektu na památku.

Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován
z Norských fondů.

Logo

 

 

Více foto zde

 

Zpět„Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Prostřednictvím Norských fondů přispívá Norsko ke snižování sociálních a ekonomických rozdílů a posílení vzájemné spolupráce v Evropě. Podporuje především ochranu životního prostředí, výzkum a stipendia, rozvoj občanské společnosti, péči o zdraví, děti, rovnost žen a mužů či zkvalitnění justice. Program Dejme (že)nám šanci podporuje rovné příležitosti žen a mužů v pracovním i osobním životě a prevenci a pomoc obětem domácího násilí v České republice. Spravuje ho Nadace Open Society Fund Praha, která od roku 1992 rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice.“

Norway grants