Ženy a technika


Technika a ICT - Cherchez la femme !

Podpora odbourávání genderové segregace v Plzeňském kraji

Realizované akce

BESEDY S PROFESNÍMI ODBORNICEMI – Ing. LENKA RINKE, PH.D. A MGR. JANA PONCAROVÁ 11. 02. 2016

projekt „Technika a ICT - Cherchez la femme !“

Dne 11. 02. 2016 proběhly 4 besedy s profesními odbornicemi Ing. Lenkou Rinke, Ph.D. a Mgr. Janou Poncarovou. Akce se konaly v rámci projektu „Technika a ICT - Cherchez la femme !“, který realizuje Akademie HK PK při Regionální hospodářské komoře Plzeňského kraje.
Akce se zúčastnilo celkem 115 dívek z Gymnázia Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21 spolu s Mgr. Ivanou Sirotkovou.
Úvodem každé besedy byly dívky seznámeny s projektem „Technika a ICT – Cherchez la femme !“. Poté se již ujaly slov profesní odbornice.
Ing. Lenka Rinke dívkám vyprávěla svůj poutavý osobní příběh o cestě k technice, kdy začínala jako studentka Střední dopravní školy, poté pokračovala studiem Biomechaniky na ČVUT až po současné zaměstnání vědecké pracovnice v oddělení pevnostních výpočtů ve společnosti Škoda Jaderné strojírenství.
Se studentkami si povídala o své pracovní náplni, co považuje na svém zaměstnání za inspirativní a co ji nejvíce baví. Dívky zaujalo povídání o studiu biomechaniky a tématu diplomové práce (testování náhrad meziobratlových plotének), ptaly se na důvod přechodu od biomechaniky k jadernému strojírenství. Vedly jsme zajímavou diskuzi o uplatnitelnosti absolventů jednotlivých typů vysokých škol na trhu práce a studentky mluvily o tom, co je motivuje k výběru vysoké školy.

Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován
z Norských fondů.

Logo

 

Více foto zde

 

Zpět„Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Prostřednictvím Norských fondů přispívá Norsko ke snižování sociálních a ekonomických rozdílů a posílení vzájemné spolupráce v Evropě. Podporuje především ochranu životního prostředí, výzkum a stipendia, rozvoj občanské společnosti, péči o zdraví, děti, rovnost žen a mužů či zkvalitnění justice. Program Dejme (že)nám šanci podporuje rovné příležitosti žen a mužů v pracovním i osobním životě a prevenci a pomoc obětem domácího násilí v České republice. Spravuje ho Nadace Open Society Fund Praha, která od roku 1992 rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice.“

Norway grants