Ženy a technika


Technika a ICT - Cherchez la femme !

Podpora odbourávání genderové segregace v Plzeňském kraji

Realizované akce

BESEDA S PROFESNÍ ODBORNICÍ – Ing. LENKA RINKE, PH.D. 14. 12. 2015

projekt „Technika a ICT - Cherchez la femme !“

Dne 14. 12. 2015 proběhla beseda s profesní odbornicí Ing. Lenkou Rinke, Ph.D. Akce se konala v rámci projektu „Technika a ICT - Cherchez la femme !“, který realizuje Akademie HK PK při Regionální hospodářské komoře Plzeňského kraje. Hlavním cílem projektových aktivit je zvýšení zájmu dívek o technické vzdělávání.
Akce se zúčastnilo 34 dívek z Gymnázia Stříbro spolu s Mgr. Jitkou Soutnerovou.
Úvodem besedy byly dívky seznámeny s projektem „Technika a ICT – Cherchez la femme !“. Poté se ujala slova paní Lenka Rinke, která dívkám vyprávěla svůj poutavý osobní příběh o cestě do techniky, kdy začínala jako studentka Střední dopravní školy, přes studium biomechaniky až po současné zaměstnání vědecké pracovnice v oddělení pevnostních výpočtů ve společnosti Škoda JS.
Studenty se dozvěděly, co je na její práci inspirativní a co jí nejvíce baví. Během besedy měly dívky možnost zeptat se, co je nejvíce zajímá, Ing. Rinke děvčatům ráda zodpověděla zvídavé dotazy a předala drobné propagační předměty.
Také prostřednictvím neformální debaty dívky podpořila, aby studovaly cizí jazyky, nebály se náročnosti technických oborů a hlavně, aby si dobře zvolily další studium, které je bude rozvíjet a bavit.

Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován
z Norských fondů.

Logo

 

Více foto zde

 

Zpět„Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Prostřednictvím Norských fondů přispívá Norsko ke snižování sociálních a ekonomických rozdílů a posílení vzájemné spolupráce v Evropě. Podporuje především ochranu životního prostředí, výzkum a stipendia, rozvoj občanské společnosti, péči o zdraví, děti, rovnost žen a mužů či zkvalitnění justice. Program Dejme (že)nám šanci podporuje rovné příležitosti žen a mužů v pracovním i osobním životě a prevenci a pomoc obětem domácího násilí v České republice. Spravuje ho Nadace Open Society Fund Praha, která od roku 1992 rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice.“

Norway grants