Ženy a technika


Technika a ICT - Cherchez la femme !

Podpora odbourávání genderové segregace v Plzeňském kraji

Realizované akce

BESEDY S PROFESNÍ ODBORNICÍ – MGR. JANOU PONCAROVOU 04. 03. 2016

projekt „Technika a ICT - Cherchez la femme !“

Dne 04. 03. 2016 proběhly 2 besedy s profesní odbornicí Mgr. Janou Poncarovou. Akce se konaly v rámci projektu „Technika a ICT - Cherchez la femme !“, který realizuje Akademie HK PK při Regionální hospodářské komoře Plzeňského kraje.


Akce se zúčastnilo celkem 35 dívek z Gymnázia a SOŠ Plasy, spolu s Ing. Danou Zajíčkovou a Mgr. Radkou Košařovou.
Úvodem každé besedy byly dívky seznámeny s projektem „Technika a ICT – Cherchez la femme !“.


Profesní odbornice Mgr. Jana Poncarová vyprávěla dívkám o nelehké cestě k technice - začínala jako studentka humanitního oboru a přes své působení v médiích (psaní článků do periodika technického směru) dospěla k rozhodnutí založit si vlastní firmu - Energetickou poradnu, ve které působí dodnes.
Studentky se dozvěděly, jaká úskalí Mgr. Poncarovou provázela na její cestě k vlastní firmě, o počátečních nedůvěřivých reakcí ze strany mužů a jak se dokázala s problémy vyrovnat a co považuje na své práci za zajímavé a inspirativní. Studentky se do besedy zapojily svými dotazy na Mgr. Poncarovou a její firmu, povídaly jsme si o dalším studiu, které dívky plánují a o jejich představách o budoucím povolání. Na závěr dívky dostaly na památku malou pozornost s logem projektu.

Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován
z Norských fondů.

Logo

 

Více foto zde

 

Zpět„Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Prostřednictvím Norských fondů přispívá Norsko ke snižování sociálních a ekonomických rozdílů a posílení vzájemné spolupráce v Evropě. Podporuje především ochranu životního prostředí, výzkum a stipendia, rozvoj občanské společnosti, péči o zdraví, děti, rovnost žen a mužů či zkvalitnění justice. Program Dejme (že)nám šanci podporuje rovné příležitosti žen a mužů v pracovním i osobním životě a prevenci a pomoc obětem domácího násilí v České republice. Spravuje ho Nadace Open Society Fund Praha, která od roku 1992 rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice.“

Norway grants